Öğretim Üyesi Alım İlanı

Öğretim Üyesi Alım İlanı

 

 

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN      

           

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte –

Yüksekokulu

Bölüm

Adet

Unvanı

Açıklama

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

3

Profesör,  Doçent, Yrd.Doçent

1.Alanında Doktora yapmış olmak.

2. YDS ‘den 80 veya eşdeğer bir sınavdan buna denk İngilizce Puanı bulunmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

3

Profesör,  Doçent, Yrd.Doçent

.Alanında Doktora yapmış olmak.

2. YDS ‘den 80 veya eşdeğer bir sınavdan buna denk İngilizce Puanı bulunmak.

İktisat

3

Profesör,  Doçent, Yrd.Doçent

Alanında Doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Hukuk

1

Yrd. Doç.Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3

Profesör,  Doçent, Yrd.Doçent

Alanında Doktora yapmış olmak

 

 

Başvuru Belgeleri:

  1.  Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük                 atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması,  Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri:  İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf          :  0342 211 80 80    Fax    :  0342 211 80 81      Web                :info@hku.edu.tr