Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Ve 33. Maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylar:

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
 7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
 8. ALES Belgesi
 9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/YÖKDİL)
 11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
 12. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
 14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 02.12.2019

SON BAŞVURU TARİHİ:17.12.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 20.12.2019

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ: 25.12.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 06.01.2020

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur.

ÜNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM BÖLÜMÜ KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ  

ALES

 

YABANCI DİL

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET SİTESİ BAŞVURU YERİ İLAN ÖZEL ŞART
Arş.Gör. Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1 Şahsen/Posta  

70

 

50

www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı İlkokul Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.
Arş.Gör. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1 Şahsen/Posta  

70

 

50

www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı İlkokul Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans yapıyor olmak.
Arş.Gör. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1 Şahsen/Posta  

70

 

50

www.hku.edu.tr Güzel Sanatlar ve Mimarlık Dekanlığı Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak.
Arş.Gör. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 1 Şahsen/Posta  

70

 

50

www.hku.edu.tr Hukuk Fakültesi Dekanlığı Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku ABD Yüksek Lisans yapıyor olmak tercih sebebidir.
Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 2 Şahsen/Posta  

70

 

50

www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı Psikoloji ya da Lisans mezunu olmak. Psikolojinin alt alanlarından birinde yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.
Öğr. Gör. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İletişim Fakültesi Dekanlığı Antropoloji(İngilizce) Bölümü lisans mezunu olmak. Ve Sanat Yönetimi (Rejisörlük) Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, İletişim, Sanat ve Tasarım Fakültelerinde en az 7 yıl Öğretim Görevlisi olarak ders vermiş olmak. iletişim ve Sanatla ilgili alanlardaki projelerde aktif görev yapmış olmak. İleri derecede İngilizce ve Fransızca yabancı dil bilgilerine sahip olmak