Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik birimine aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte –

Yüksekokulu

Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 1 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Medeni Hukuk- İş Hukuku Alanında doktora yapmış olmak.
1 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Ticaret Hukuk Alanında doktora yapmış olmak
1 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

İcra İflas Medeni Usul Alanında Doktora yapmış olmak.
Kamu Hukuku 1 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Genel Kamu Hukuku  Alanında Doktora yapmış olmak.
1 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

İdare Hukuku  Alanında Doktora yapmış olmak.
1 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Ceza Hukuku  Alanında Doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat 1 Prof.Dr.

 

Alanında doktora yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Prof.Dr. Alanında Doktora yapmış olmak veya alanında doçent olmak.
1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği veya Tıp Bilişimi Alanında doktora yapmış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
1 Dr. Öğr. Üyesi Matematik alanında doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği 1 Prof.Dr. Alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 1 Dr. Öğr. Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı 1 Prof.Dr. Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman olmak. Doçentlik sonrası  Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında belgelendirmek kaydıyla 5 yıl çalışmış olmak.

 İlk Başvuru: 02.12.2019

Son Başvuru: 20.12.2019

Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlükatama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması,Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf       :  0342 211 80 80   Fax          :  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr