Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte – Yüksekokulu Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi 1 Prof. Dr. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Prof. Dr. Alanında Doktora yapmış olmak.

Başvuru Belgeleri:
1 – Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
2 – Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
3 – Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
4 – Doçentler ve Dr. Öğr. Üyesi için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
5 – Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
7 – Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8. km.
Şahinbey – GAZİANTEP
Tel        :  0 342 211 80 80
Fax       :  0 342 211 80 81
E-Mail  :  info@hku.edu.tr
Resmi Gazetede Yayınlanan İlan