Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

İlanımız 25 Aralık 2019 tarihli 30989 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Tablonun tamamı için sola kaydırınız

Fakülte –

Yüksekokulu

Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Okul Öncesi Eğitimi Alanında Doktora yapmış olmak.

Erken çocukluk döneminde veya okul öncesi dönemde STEM veya STEAM yaklaşımı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 1 Prof.Dr.

 

Felsefe veya Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat 1 Doç.Dr.

 

Uluslararası İktisat Alanında doçentliğini  almış olmak. Dış Ticaret ve İnovasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İşletme 1 Doç.Dr. Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak.Tüketici Davranışı alanında   çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Prof.Dr. Fizik Alanında doçent olmak. Alanında, bilgisayar  tabanlı hesaplamalar, çalışmalar yapmış olmak. YDS/ YÖKDİL’den en az 90 puan almış olmak
İnşaat Mühendisliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Yapı Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 1 Dr. Öğr. Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlk Başvuru: 25.12.2019

Son Başvuru: 08.01.2020

 Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, yüksek lisans diploması, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doçentlik belgesi, doktora/uzmanlık belgesi, yüksek lisans diploması, lisans diploması,Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf       :  0342 211 80 80   Fax          :  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr