Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN       

Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte –

Yüksekokulu

Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi 1 Dr.Öğr.Üyesi Enformatik Ana Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 Dr.Öğr.Üyesi Alanında Doktora yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2 Dr.Öğr.Üyesi 1-Alanında Doktora yapmış olmak.

2- YDS’den 80 veya eşdeğer bir sınavdan bu denk İngilizce puanı bulunmak.

İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarımı 1 Prof. Dr. Halkla İlişkiler alanında Doçentliğini yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 Dr.Öğr.Üyesi 1-Elektronik Haberleşme Mühendisliği Alanında Doktora

yapmış olmak.

2-  YDS’den 80 veya eşdeğer bir sınavdan bu denk İngilizce puanı bulunmak.

Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 1 Prof. Dr Ortopedi ve Travmatoloji Alanında uzman olmak.
Diyaliz Programı 1 Prof. Dr. Üroloji Alanında uzman olmak.

Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerininaslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlükatama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğininonaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren15gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km. Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf       : 0342 211 80 80

Fax:  0342 211 80 81

E-Mail :info@hku.edu.tr