Okutman İlanı

Okutman İlanı

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

 Yabancı Diller Yüksekokulu

Araştırma Görevlisi

 

Öğretim Görevlisi

 

Okutman

2

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Sınav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama

Tarihi

15.02.2018

01.03.2018

02.03.208

05.03.2018

21.03.2018

 

Fakültesi

Bölümü

Açıklama

Kadro Tipi

Kadro Sayısı

Yabancı Diller Yüksekokulu

Hazırlık

İngilizce Öğretmenliği bölümü veya pedagojik formasyon almış olmak koşuluyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.

 

Okutman

2

               

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile  31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

 

 

 GENEL ŞARTLAR

a)  Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ den en az 70 (Yetmiş),  puan almış olmak.

b) Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri; ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan, Okutmanlar, en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

 

B. ÖZEL ŞARTLAR

 a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

 b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunun not dönüşümüne göre belirlenir.

c) İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.

 

C. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER

1.     Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

2.     Özgeçmiş

3.     Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

4.     Yabancı dil sınav (YÖKDİL/YDS veya eşdeğeri) belgesi fotokopisi

5.     Onaylı diploma fotokopisi

6.     Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi

7.     Lisans transkripti (Resmi)

8.     Nüfus cüzdanı fotokopisi

9.     3 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10.  Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

 

D.  BAŞVURU ADRESİ ve YERİ

-Başvurular, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adresteki  ilgili birimlere (Fak./YO Sekreterine) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km. Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf:  0342 211 80 80; Fax: 0342 211 80 81;

www.hku.edu.tr

 

NOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.