Pedagojik Formasyon Duyuruları

Pedagojik Formasyon Duyuruları

 

 

1. Kurumumuza ulaşan bazı maillere istinaden: “ Geçmiş dönemde yaptığımız duyurular takip edildiğinde ve kayıt sırasında da belirtildiği üzere sadece teorik derslerin online/uzaktan eğitim olacağı, uygulamalı derslerin ise yüz yüze olacağı resmi ve kayıt esnasında sözel olarak kurumumuzca ifade edilmiştir.”

2. İkinci dönem dersleri için kayıtlar 28 Ocak Perşembe günü kurumumuz web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Öğrenciler, seçenekler arasından kendilerine uygun olan günü seçebilirler. Öğrencinin seçmek istediği gün kontenjanı doldu ise kendisine uygun olan bir başka günü seçmelidir.  Kontenjanlar öğrenci seçme önceliğine göre oluşturulmakta ve dolmaktadır. İlgili sayfa ve duyuruyu 28 Ocak Perşembe günü ilan edilen duyuruda daha net bir şekilde görebilirsiniz.

3.  Final programı ilan edildiği üzere YÖK tarafından ilan edilen usul ve esaslar gereğince Hasan Kalyoncu Üniversitesi sınıflarında yapılacaktır. Ayrıca pedagojik formasyon sertifika programları üniversitelerin lisans programına dahil olduğundan dolayı bir gün içerisinde 3’ten fazla sınav yapılamamaktadır. Bu nedenle sınavlar belirtilen iki günde (8-9 Şubat 2016) yapılacaktır.

4. Bütünleme sınavları 15.02.2016 tarihinde saat 17.30dan sonra yapılacaktır. Bütünleme sınavı başlama saatleri final sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecektir

5. İkinci dönem derslerinden “Öğretmenlik Uygulaması” dersi için staj uygulamalarını Gaziantep ili içersinde yapacak öğrenciler kurumumuz ile valilik arasında belirlenen okullarda uygulamalarını yapacaktır.

6. Gaziantep İli Dışında Öğretmenlik Uygulaması Stajı Yapmak İsteyen Pedagojik Formasyon Öğrencileri:

Gaziantep dışında uygulama yapmak isteyen öğrencilerin; kendilerinin bizzat uygulama yapacakları okullar ile iletişime geçmeleri istenmektedir. Uygulama yapılacak okullara ve staj öğretmenlerine kurumumuz tarafından herhangi bir ödeme yapılamayacağı ön koşulu çerçevesinde uygulama okullarının tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İl dışında uygulama yapacak öğrencilerimizin uygulama okulları ile ilgili bilgileri Eğitim Fakültesi sekreterliğine 9 Şubat 2016 saat 17.00’ye kadar bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar dilekçe ile başvurmayanlar Gaziantep’te belirtilen okulda stajlarına devam edeceklerdir. İletilen dilekçede uygulama yapılacak okula ilişkin aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

a)      İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adı

b)      Okul adı

c)      Okul iletişim bilgileri

d)     Uygulama öğretmeni adı

e)      Okul yönetimi tarafından onaylı işbirliği yazısı bulunmalıdır. İşbirliği yazısı için tıklayınız.

7.  “Öğretmenlik Uygulaması” Dersi Staj Muafiyeti

 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde üniversitemize pedagojik formasyon sertifika programı kaydı yaptırıp ilk dönem derslerinden başarılı olan öğrencilerin 2015-2016 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılında alacakları “öğretmenlik uygulaması” dersi muafiyeti için gerekli yeterlilikler şu şekildedir:             

A.  İlgili yönetmeliğin 4. Bölüm, 4. Maddesine göre: “ Özel eğitim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydı ile öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an kursu öğreticiliği yapmakta olanlar, öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir.”

B. Bu duruma bağlı olarak, öğrencilerin SGK’dan hizmet döküm belgesi ve görev yapılan tarihlerde bağlı bulunan kurumdan alınan ıslak imzalı belge getirmeleri gerekmektedir.

C. Gerekli evrakların eğitim fakültesi sekreterliğine bırakılması için son tarih 9 Şubat 2016  saat 17.00’dir. Bu tarihten sonra getirilen evraklar değerlendirilmeye alınmayacaktır.