Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Muafiyeti

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Muafiyeti

 • Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında alınacak olan derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin dilekçelerini ilgili ekler ile birlikte eksiksiz olarak Eğitim Fakültesi sekreterliğine 17 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 12.00’akadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili dilekçe örneği için tıklayınız.
Muafiyet için; ders kredileri ve içeriklerinin ilgili ders ile uyum sağlaması gerekmektedir.

 • Ayrıca PDF106 Öğretmenlik Uygulaması dersi stajından muaf olmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekmektedir:

“YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarına göre 10. Maddenin 4’üncü fıkrasınca Özel öğretim kurumlardan toplamda bir yıldan az olmamak kaydı ile veya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda en az iki yarı yıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, durumlarını sigorta ve ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları belgelere dayalı olarak ortaya koydukları takdirde, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf tutulabilirler. Ayrıca program kapsamındaki teorik derslerin alındığı sırada MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an kursu öğreticiliği yapmakta olanlar, durumlarını Milli Eğitim Müdürlükleri veya İl Müftülüklerinden alacakları belgeler ile ortaya koymak kaydıyla “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf tutulabilirler. “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.”
Bu kapsamda PDF106 Öğretmenlik Uygulaması dersi için muafiyet başvurusu yapacak öğrencilerin takdim ettikleri dilekçede; SGK Hizmet Döküm belgesive görev yapılan tarihlerde bağlı bulunan kurumdan alınan ıslak imzalıbelge olması zorunludur.
            DERSLER

 • PDF101 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • PDF103 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
 • PDF105 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • PDF107 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
 • PDF109 SINIF YÖNETİMİ
 • PDF115 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
 • PDF108 REHBERLİK
 • PDF102 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNETEMLERİ
 • PDF104 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
 • PDF106 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI