Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Dikkatine

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Dikkatine

Üniversitemizde 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi itibari ile pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına öğrenci alınmamıştır. İlerleyen dönemler için yapılan planda da böyle bir program bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı da bu programın kaldırılması yönündeki görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi itibari ile kayıt yaptırmış olan fakat en az bir dersten başarısız olan ve programa devam etmek isteyen öğrencilerin, akademik takvimde “Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü” olarak belirlenen 27 Eylül 2019 Cuma saat 16.00’a kadar Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü’nce alınmış olan kurul kararına istinaden, 27 Eylül 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmayan öğrenciler için ilerleyen dönemler de dahil olmak üzere herhangi bir ders atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü