Pedagojik Formasyon Final, Bütünleme Sınavları ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkında

Pedagojik Formasyon Final, Bütünleme Sınavları ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkında

Pedagojik Formasyon Final ve Bütünleme Sınavları Hakkında

26-27 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan pedagojik formasyon sertifika programı final sınavlarına girecek öğrencilerin kapılara asılacak olan isim listelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İsmi listede yer almayan öğrencilerin ilgili salonda sınavlara girmeleri mümkün olmayacaktır.

Pedagojik formasyon sertifika programı BÜTÜNLEME sınavları 8 Ekim 2016 Cumartesi günü aşağıdaki saatlerde gerçekleştirilecektir.

10.00: Sınıf Yönetimi

11.00: Özel Eğitim

12.00: Öğretim İlke ve Yöntemleri

14.00: Rehberlik

15.00: Eğitim Bilimlerine Giriş

16.00: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Pedagojik formasyon sertifika programı ikinci dönem dersleri 10 Ekim 2016 tarihinde başlayacaktır. İkinci dönem derslerine ilişkin muafiyet işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bu duyurunun ilerleyen kısımlarında belirtilen belgelerin en geç 27 Eylül 2016 saat 17:30’a kadar eğitim fakültesi sekreterliğine teslim edilmiş olması gerekmektedir. (Not: Eğitim Psikolojisi dersi muafiyet işlemleri için de ekinde transkriptin yer aldığı dilekçe gerekmektedir) Pedagojik formasyon koordinatörlüğü, posta veya kargoda yaşanan gecikmelerden sorumlu değildir.

İkinci dönem yüz yüze gerçekleştirilecek derslerin gün ve saatleri aşağıdaki gibidir. Gruplara kayıt işlemi başvuru önceliğine göre gerçekleştirilmekte ve ilgili gruba kaydolan öğrenci sayısı 40’a ulaştığında kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak kapatılmaktadır.

Grup

Gün

Saat

Yer

Kontenjan

1

Pazartesi

17:00

HKÜ Eğitim Fakültesi

40

2

Çarşamba

17:00

HKÜ Eğitim Fakültesi

40

3

Pazar

10:00

HKÜ Gaziantep Sürekli Eğitim Merkezi

40

4

Pazar

10:00

HKÜ Eğitim Fakültesi

40

5

Pazar

14:00

HKÜ Eğitim Fakültesi

40

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ve MUAFİYET

İkinci dönem derslerinden “Öğretmenlik Uygulaması” dersi için staj uygulamalarını Gaziantep ili içerisinde yapacak öğrenciler kurumumuz ile valilik arasında belirlenen okullarda uygulamalarını yapacaktır.

Gaziantep İli Dışında Öğretmenlik Uygulaması Stajı Yapmak İsteyen Pedagojik Formasyon Öğrencileri:

Gaziantep dışında uygulama yapmak isteyen öğrencilerin; kendilerinin bizzat uygulama yapacakları okullar ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Uygulama yapılacak okullara ve staj öğretmenlerine kurumumuz tarafından herhangi bir ödeme yapılamayacağı ön koşulu çerçevesinde uygulama okullarının tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İl dışında uygulama yapacak öğrencilerimizin uygulama okulları ile ilgili bilgileri Eğitim Fakültesi sekreterliğine 27 Eylül 2016 saat 17.30’a kadar dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar dilekçe ile başvuruda bulunmayanlar, Gaziantep ili içerisinde belirlenmiş olan okullarda stajlarına devam edeceklerdir. İletilen dilekçede uygulama yapılacak okula ilişkin aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

a)      İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adı

b)      Okul adı

c)      Okul iletişim bilgileri

d)     Uygulama öğretmeni adı ve atamaya esas olan branşı

e)      Okul yönetimi tarafından onaylı (ıslak imza ve damga) işbirliği yazısı bulunmalıdır. (Ek 1 İşbirliği yazısı için tıklayınız.)

 “Öğretmenlik Uygulaması” Dersi Staj Muafiyeti

 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde üniversitemize pedagojik formasyon sertifika programı kaydı yaptırıp ilk dönem derslerinden başarılı olan öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılında alacakları “öğretmenlik uygulaması” dersi muafiyeti için gerekli yeterlilikler şu şekildedir:             

A.    İlgili yönetmeliğin 4. Bölüm, 15. Maddesine göre: Özel öğretim kurumlardan toplamda bir yıldan az olmamak kaydı ile veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda en az iki yar yıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, durumlarını sigorta ve ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları belgelere dayalı olarak ortaya koydukları takdirde, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf tutulabilirler. Ayrıca program kapsamındaki teorik derslerin alındığı sırada MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an kursu öğreticiliği yapmakta olanlar, durumlarını Milli Eğitim Müdürlükleri veya İl Müftülüklerinden alacakları belgeler ile ortaya koymak kaydıyla “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf tutulabilirler. “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

B. Bu duruma bağlı olarak, öğrencilerin SGK’dan hizmet döküm belgesi ve görev yapılan tarihlerde bağlı bulunan kurumdan alınan ıslak imzalı belge getirmeleri gerekmektedir.

C. Gerekli evrakların eğitim fakültesi sekreterliğine ulaştırılması için son tarih 27 Eylül 2016  saat 17.30’dur. Bu tarihten sonra getirilen evraklar değerlendirilmeye alınmayacaktır.