Pedagojik Formasyon Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti

Pedagojik Formasyon Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti

YÖK pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esasların dördüncü bölümünün 10.maddesinin 4. fıkrasına göre "Özel öğretim kurumlarında veya meb’e bağlı okullarda 1 öğretim yılından az olmamak kaydı ile öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir. ayrıca, pedagojik formasyon dersinin alındığı dönemde meb’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya diyanet işleri başkanlığına bağlı olarak kuran kursu öğreticiliği yapmakta olanlar, öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir." hükmünce bu kriterlere uygun kişiler muaf sayılacaktır. Muaf sayılacak kişilerin bu durumlarına ait belgeleri ıslak imzalı şekilde 26 aralık 2014 cuma gününe kadar eğitim fakültesi sekreterliğine bırakmaları gerekmektedir.