Pedagojik Formasyon Öğretmenlik Uygulaması Staj Yerleri Hakkında

Pedagojik Formasyon Öğretmenlik Uygulaması Staj Yerleri Hakkında

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI STAJ YERLERİ HAKKINDA

Gaziantep ili içerisinde yapılacak staj uygulaması kurumumuz tarafından belirtilen okulda yapılacaktır.

Gaziantep İli Dışında Öğretmenlik Uygulaması Yapmak İsteyen Pedagojik Formasyon Öğrencileri

Gaziantep dışında uygulama yapmak isteyen öğrencilerin; kendilerinin bizzat uygulama yapacakları okullar ile iletişime geçmeleri istenmektedir. Uygulama yapılacak okullara ve staj öğretmenlerine kurumumuz tarafından herhangi bir ödeme yapılamayacağı ön koşulu çerçevesinde uygulama okullarının tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İl dışında uygulama yapacak öğrencilerimizin uygulama okulları ile ilgili bilgileri Eğitim Fakültesi sekreterliğine 12 Kasım 2015 saat 17.00’ye kadar bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar dilekçe ile başvurmayanlar Gaziantep’te belirtilen okulda stajlarına devam edeceklerdir. İletilen dilekçede uygulama yapılacak okula ilişkin aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

a)      İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adı

b)      Okul adı

c)      Okul iletişim bilgileri

d)     Uygulama öğretmeni adı

e)      Okul yönetimi tarafından onaylı işbirliği yazısı bulunmalıdır. İlgili “işbirliği yazısı” için buraya tıklayınız.

İşbirliği Yazısı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ’NE

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı kapsamında ……..……………….….……. TC kimlik numaralı …………………………………. isimli öğrencinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz dönemi süresince toplam 6 hafta, haftada 2 gün olmak koşulu ile “Öğretmenlik Uygulaması” dersini, okulumuz tarafından belirlenen danışman öğretmen ile yürüteceğini, bu kapsamda gerekli tüm iş ve işlemlerin tarafımızdan yapılacağını ve gerekli işbirliğinin sağlanacağını bilgilerinize arz ederiz.