Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Dersi Muafiyeti

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Dersi Muafiyeti

 

 

               2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı içerisinde üniversitemize pedagojik formasyon sertifika programı kaydı yaptırıp ilk dönem derslerinden başarılı olan öğrencilerin 2015-2016 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılında alacakları “öğretmenlik uygulaması” dersi muafiyeti için gerekli yeterlilikler şu şekildedir:             

A.  İlgili yönetmeliğin 4. Bölüm, 4. Maddesine göre: “ özel eğitim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydı ile öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedogojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an kursu öğreticiliği yapmakta olanlar, öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir.”

B. Bu duruma bağlı olarak, öğrencilerin SGK’dan hizmet döküm belgesi ve görev yapılan tarihlerde bağlı bulunan kurumdan alınan ıslak imzalı belge getirmeleri gerekmektedir.

C. Gerekli evrakların eğitim fakültesi sekreterliğine bırakılması için son tarih 18 eylül 2015 cuma günü saat 17.00’dir. Bu tarihten sonra getirilen evraklar değerlendirilmeye alınmayacaktır.