Pedagojik Formasyon Sertifika Teslimi Hakkında

Pedagojik Formasyon Sertifika Teslimi Hakkında

 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin sertifikaları, kendisi dışında sadece noter onaylı vekaletnameyle ya da sertifika sahibinin kimliği ile birlikte gelen 1. dereceden yakınları tarafından alınabilecektir. Bunlar dışında sadece sertifika sahibine teslim edilmektedir. Sertifikanın kargo/posta ile gönderilmesi gibi bir uygulama yapılmamaktadır.