Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Sonuç Listesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Sonuç Listesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ

S. No: ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet Notu %30 KPDS / ÜDS KPDS/ ÜDS%10 Bilim  Sınav Notu Yazılı  Sınav Notu %30 Toplam Nihai Not SONUÇ
2 Ahmet AYAZ 79,112 23,73 84,83 25,45 66,250 6,63 85,00 25,50 81,31 Kazandı
3 Özgür Osman DEMİR 80,659 24,20 82,73 24,82 52,500 5,25 87,00 26,10 80,37 Kazandı
1 Büşra KAYRUL 79,452 23,84 78,06 23,42 72,500 7,25 35,00 10,50 65,00 Kazanamadı

Kazanan adayların sözleşme imzalamak ve işe başlama tarihinizi öğrenmek için Eğitim Fakültesi Sekreterliğine 26-28 KASIM 2014tarihleri arasında istenen belgelerle müracaat etmeniz önemle rica olunur.

İSTENEN BELGELER

 • 6 adet fotoğraf (Vesikalık)
 • Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 • İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 • Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 • Kan grubunu gösterir belge
 • Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 •  Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 • Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi
 • Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge