Resmi Gazete Akademik Personel İlanı

Resmi Gazete Akademik Personel İlanı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte –
Yüksekokulu
Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1 Dr. Öğr. Üyesi İngiliz Dili Eğitimi Alanında Doktora yapmış olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 Doç.Dr. Alanında doçent olmak.
Sınıf Öğretmenliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Sınıf Eğitimi Alanında doktora yapmış olmak.
Sınıf Öğretmenliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Bilimleri Alanında doktora yapmış olmak. Bilgi işlemsel düşünme alanında çalışma yapmış olmak.
İktisadi,İdari ve Sosyal Blimler Fakültesi İktisat 1 Dr. Öğr. Üyesi İktisat Politikası alanında doktora yapmış olmak. Yerel Yönetimler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1 Prof.Dr. Kamu Yönetimi alanında Doçent olmak ve Göç Araştırmaları konusunda çalışıyor olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1 Doç.Dr. Kamu Yönetimi alanında doçent olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Geoteknik Alanında Doktora yapmış olmak ve Zemin iyileştirme tekniklerinde atık malzemelerin kullanılması konusunda yayın ve çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 Prof.Dr. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent olmak ve Erişkin Kemik İliği Hastalarında Enfeksiyon ve Kontrolü alanında tecrübeli olmak, Hastane Enfeksiyonları konusunda yayınlar yapmış olmak.
Hemşirelik 1 Prof.Dr. İç Hastalıkları alanında doçent olmak ve Hemşirelik ve Oksidatif-stress ile ilgili çalışmaları olmak.

Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerininaslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğininonaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren15gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8.km.
Şahinbey-GAZİANTEP
Tlf       : 0342 211 80 80   Fax     :  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr