Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik ABD Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Sonucu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik ABD Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Sonucu

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV SONUCU

SIRA NO

ADI SOYADI

AÇIKLAMA

1

Mustafa Anıl ERBAĞCI

Kazandı

2

Hülya YILMAZ

Kazandı

3

Enes Bahadır KILIÇ

Kazandı

4

Begüm ŞENBAY

Kazandı

5

Almila KUYUCU

Kazandı

6

Hilal Cansu AKYÜZ

Kazandı

Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 02- 03 Şubat 2015 tarihlerinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden yapılacaktır. Dersler 09 Şubat 2015 tarihinde başlayacaktır.
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı
2) Not döküm belgesi aslı
3) Ales belgesi
4) 4 adet fotoğraf
5) İlgili programın öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
6) Askerlik durum belgesi
7) Nüfus cüzdanı fotokopisi
8) İkametgâh belgesi