Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Başvuruları Başlamıştır

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Başvuruları Başlamıştır

 

 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOKTORA PROGRAMI
Öğrenci Kontenjanları


ANABİLİM DALI

Alınacak öğrenci sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Yatay Geçiş

TOPLAM

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3

1

3

7

DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

  1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
  2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak*.
  3. ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
  4. YDS’den son beş yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak
  5. Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
  6. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  7. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
  8. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
2. Yüksek lisans ve doktora programlarında ödemeler taksitlendirilebilir.

 1. Programlar ve Öğrenim Ücretleri

PROGRAMLAR 
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için
Toplam Ücret

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora Programı

25 000 TL

$10.000

*Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden anabilim dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.
İletişim:
Öğr. Gör. Deniz KOCAMAZ
T: +90 (342) 211 80 80 / 1517
e-posta: deniz.kocamaz@hku.edu.tr
Arş. Gör. Çağtay MADEN
T:+90 (342) 211 80 80 / 1535
e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

 

 

 

 

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HEMŞİRELİK ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALI

Alınacak öğrenci sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Yatay Geçiş

TOPLAM

Hemşirelik

7

1

2

10

DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Hemşirelik Doktora Programına, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokulları, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
 2. Lisans eğitimini hemşirelik ve ebelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını sağlık programlarından birinde tamamlamış olmak*
 3. ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 4. YDS’den son beş yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
 5. Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
 6. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 7. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 8. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
2. Yüksek lisans ve doktora programlarında ödemeler taksitlendirilebilir.
Programlar ve Öğrenim Ücretleri


PROGRAMLAR 
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için
Toplam Ücret

Hemşirelik AD. Doktora Programı

25 000 TL

$10.000>

*Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.
İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR
T: +90 (342) 211 80 80 / 1502
e-posta: cigdem.kockar@hku.edu.tr

Öğr. Gör. Selver GÜLER
T: +90 (342) 211 80 80 / 1512
e-posta: selver.guler@hku.edu.tr

Önemli Tarihler

SON BAŞVURU TARİHİ
26 Eylül 2016

Adayların http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Yabancı uyruklu ve yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, SAATİ VE YERİ
03 EKİM 2016

Adayların sınav günü saat 10.00’da Sağlık Bilimleri Enstitü sekreterliğinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sözlü Mülakat Saat 14.00’da Sağlık Bilimleri Yüksekokulu binasında yapılacaktır.

PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI
03 EKİM 2016

KESİN KAYIT
03 EKİM 2016

Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması
Kayıtlar Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğinde yapılacaktır.

DERS KAYITLARI
03 EKİM 2016

Ders Kayıtları

10 EKİM 2016

Derslerin başlaması