Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kabul Edilen Öğrenci Listesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kabul Edilen Öğrenci Listesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ABD YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 Sedat YİĞİT
2 İdris DOĞAN
3 Sadık YILDIZ
4 Tahir DEDEOĞLU
5 Mustafa Rıdvan CEYLAN
6 Metin BATUR
7 Zehra KILIÇ
10 Asiya UZUN
9 Fatma Beyza POLAT
HEMŞİRELİK ABD YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 Şevket CENGİZHAN
2 Mehmet KAPLAN
3 Kayhan AVSEREN
4 İmren ARPACI
5 İbrahim Halil KAYA
6 Aysel AYDIN
7 Semra SÜME
8 Kadir SEVİN
9 Tuğçe İBRİCE
10 Sibel ERGÜL BOSTANCI
11 Gündem YAKAN
12 Abdurrahman OKUTAN
13 Yağmur BİLİCİ
14 Aslıhan KORKMAZ
15 Seda KARADAĞ
16 Aslan DOĞAN
17 Mustafa GÖKSULAR
BESLENME VE DİYETETİK ABD YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 Güzide ŞENDAĞ
2 Esma DOĞANTÜRK
3 Funda ŞAHİN
4 Alev ÇELİK
5 Sabiha İrem ÜNAL
BESLENME VE DİYETETİK ABD YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAZANAN LİSTESİ (YEDEK LİSTE)
S. No: ADI  SOYADI
1 İrem AYHAN
2 Neslihan GÖK
3 Eda KARAÇADIR
HEMŞİRELİK ABD DOKTORA PROGRAMI KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 Melike YAVAŞ ÇELİK
2 Suzan HAVLİOĞLU
3 Selver GÜLER
NOT: PROGRAMLARA KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI EN GEÇ 01 – 02 ŞUBAT 2016 TARİHLERİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
1. Onaylı Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge) veya Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı, Doktora Programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması veya Geçici mezuniyet belgesi
2. Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Transkripti aslı
3. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi aslı
4. YDS Sonuç Belgesi aslı (Doktora Programı için)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
7. İkametgâh belgesi
8. 6 adet fotoğraf
9. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
10. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
11. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
12. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
13. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
14. Başvuru dilekçesi ve Online Başvuru Formu