Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlanı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlanı

 

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır. Tüm programların eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.
Doktora Programı ve Öğrenci Kontenjanları


ANABİLİM DALI

Alınacak öğrenci sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Yatay Geçiş

TOPLAM

Hemşirelik

20

5

10

35

Yüksek Lisans Programları ve Öğrenci Kontenjanları


ANABİLİM DALI

Program Türü

Alınacak öğrenci sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Yatay Geçiş

TOPLAM

Hemşirelik

Tezli

20

5

10

35

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tezli

10

5

5

20

Beslenme ve Diyetetik

Tezli

5

5

5

15

Önemli Tarihler


SON BAŞVURU TARİHİ

08 OCAK 2016

Adayların http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Yabancı uyruklu ve yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

YAZILI BİLİM SINAVI TARİHİ, SAATİ VE YERİ
13 OCAK 2016

 

Saat 14.00’da Sağlık Bilimleri Yüksekokulu binasında yapılacaktır.

PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI
18 OCAK 2016

KESİN KAYIT
01-02 ŞUBAT 2016

Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır

DERS KAYITLARI
03-05 ŞUBAT 2016

Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı alınması

08 ŞUBAT 2016

Derslerin başlaması

DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

  1. Hemşirelik Doktora Programına, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokulları, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
  2. Lisans eğitimini hemşirelik ve ebelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını sağlık programlarından birinde tamamlamış olmak*
  3. ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
  4. YDS’den en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak
  5. Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını ikinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
  6. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  7. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
  8. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

*Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.
YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

  1. Hemşirelik Programına, Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
  2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
  3. Beslenme ve Diyetetik programına üniversitelerin 4 yılık Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
  4. ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
  5. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  6. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
  7. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
2. Yüksek lisans ve doktora programlarında ödemeler taksitlendirilebilir.
Programlar ve Öğrenim Ücretleri


PROGRAMLAR 
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Hemşirelik AD. Doktora Programı

25 000 TL

Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

12 500 TL

Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

15 000 TL

Beslenme ve Diyetetik AD Tezli Yüksek Lisans Programı

15 000 TL

PROGRAMLAR
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Hemşirelik AD. Doktora Programı

10.000 $

Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

6.000 $

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

6.000 $

Beslenme ve Diyetetik AD Tezli Yüksek Lisans Programı

6.000 $

 

Başvuruların Değerlendirmesi
Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. Onaylı Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge) veya Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı, Doktora Programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması veya Geçici mezuniyet belgesi
 2. Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Transkripti aslı
 3. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi aslı
 4. YDS Sonuç Belgesi aslı (Doktora Programı için)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 7. İkametgâh belgesi
 8. 6 adet fotoğraf
 9. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 10. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
 11. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
 12. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
 13. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
 14. Başvuru dilekçesi ve Online Başvuru Formu

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not döküm belgesi (Devam ettiği Lisans Üstü Programın onaylı Transkripti)
 3. Ders içerikleri (Onaylı)

Bu belgeler 08 Ocak 2016 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir. Yatay geçiş yapmak isteyen doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin programa kabul durumu 18 Ocak 2016 günü kesinlik kazanacaktır. Kabul edilen adayların programa kesin kayıt durumları diğer adayların programına göre yürütülecektir.

 

İletişim


Hemşirelik  AD.  Doktora / Tezli Yüksek Lisans
Programları Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR
T: +90 (342) 211 80 80 / 1502
e-posta: cigdem.kockar@hku.edu.tr
Öğr. Gör.Selver GÜLER
T: +90 (342) 211 80 80 / 1512
e-posta: selver.guler@hku.edu.tr
Öğr. Gör. Mehtap BUĞDAYCI
T: +90 (342) 211 80 80 / 1534
e-posta: mehtap.bugdaycı@hku.edu.tr

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Hatice YAKUT
T: +90 (342) 211 80 80 / 1507
e-posta: hatice.yakut@hku.edu.tr
Arş. Gör. Çağtay MADEN
T:+90 (342) 211 80 80 / 1535
e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik AD. Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörü
Öğr. Gör. Utku ÇELİK
+90 (342) 211 80 80 / 1509
e-posta:  utku.celik@hku.edu.tr

 

 

Aylin FİLİZ
Enstitü Sekreteri
t: +90  (342) 211 80 80 / 1516
e-posta:  aylin.filiz@hku.edu.tr