Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Kayıtları Başladı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Kayıtları Başladı

 

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. Tüm programların eğitim-öğretim dili Türkçedir. Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıt sırasında ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.
DOKTORA PROGRAMI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI


ANABİLİM DALI

Alınacak öğrenci sayısı

Uluslararası Öğrenci

Yatay Geçiş

TOPLAM

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

7

1

1

9

Hemşirelik

15

2

2

19

Beslenme ve Diyetetik

4

4

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI


ANABİLİM DALI

Program Türü

Alınacak öğrenci sayısı

Uluslararası Öğrenci

Yatay Geçiş

TOPLAM

Hemşirelik

Tezli

19

2

2

23

Beslenme ve Diyetetik

Tezli

10

10

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tezli

15

1

1

17

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tezsiz

20

20

Önemli Tarihler


SON BAŞVURU TARİHİ
Yüksek Lisans Programları için
17 Temmuz 2017
Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programları için
31 Temmuz 2017
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı için
7 Ağustos 2017

 

Adayların http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıt sırasında mutlaka Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Yabancı uyruklu ve yatay geçiş yapacak öğrencilerin de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

BİLİM SINAVI / MÜLAKAT TARİHİ

24 Temmuz 2017 Tezsiz Yüksek Lisans Programları
26 Temmuz 2017 Tezli Yüksek Lisans Programları
02 Ağustos 2017 Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programları
09 Ağustos 2017 Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI
Yüksek Lisans Programları için
31 Temmuz 2017
Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programları için
02 Ağustos 2017
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı için
09 Ağustos 2017

KESİN KAYIT TARİHLERİ
Yüksek Lisans Programları için
Asil Öğrenciler
01-02-03 Ağustos 2017
Yedek Öğrenciler
04 Ağustos 2017
Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programları için
03-04 Ağustos 2017
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı için
11 Ağustos 2017
*Kayıtlar Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğinde yapılacaktır.

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
Hemşirelik Doktora
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora

  1. Hemşirelik Doktora Programına, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
  2. Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını sağlık programlarından birinde tamamlamış olmak*.

*Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüzün Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

  1. Hemşirelik Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Mülakat Tarihi: 02 Ağustos 2017 / Saat: 14.00

  1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
  2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak**.

** Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

  1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Mülakat Tarihi: 02 Ağustos 2017 / Saat: 14.00

 1. Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup, Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezli) derecesini almış olmak veya Anabilim Dalı başkanlığının onayının alınması koşuluyla Besin, Beslenme ve Sağlıkla ilgili alanlardan birinde Yüksek Lisans (Tezli) derecesi almış olmak.
 2. Beslenme ve Diyetetik Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı/sözlü bilim sınavının veya mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

a) Mülakat Tarihi: 09 Ağustos 2017

 1. ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 2. YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 3. Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 5. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
Hemşirelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik

1- Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programına, Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2017 / Saat: 14.00

2- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2017 / Saat: 14.00

3- Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programına, üniversitelerin 4 yılık Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2017 / Saat: 14.00

4- ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
5- Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
6- Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
7- Başvuruların Değerlendirilmesi; Tezli Yüksek Lisans Programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
8- Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir. ALES şartı aranmamaktadır.
9- Başvuruların Değerlendirilmesi; Tezsiz Yüksek Lisans Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden bilim sınavının %60’ı lisans not ortalamasının %40’ı alınarak yapılır. Kontenjan; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 24 Temmuz 2017 / Saat: 14.00

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
Programlar ve Öğrenim Ücretleri


PROGRAMLAR 
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Hemşirelik AD. Doktora Programı

27 500 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora Programı

27 500 TL

Beslenme ve Diyetetik AD. Doktora Programı

27 500 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

18 000 TL

Beslenme ve Diyetetik AD Tezli Yüksek Lisans Programı

18 000 TL

Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

15 000 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

13 000 TL

PROGRAMLAR
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Hemşirelik AD. Doktora Programı

10.000 $

Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

6.000 $

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora Programı

10.000 $

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

6.000 $

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

5.000 $

Beslenme ve Diyetetik AD. Doktora Programı

10.000 $

Beslenme ve Diyetetik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

6.000 $

 

Mali İşler Satın Alma Müdürlüğü İletişim Numaraları
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Ödeme Seçenekleri

Muhasebe

1810

1814

*EFT / Havale

1811

1815

*Borç Sorgulama

1812

1816

*Kredi Kartı İşlemleri

1813

1817

*Mali Onay

   

*Ücret İadesi

 

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için)
4. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
10. Online Başvuru Formu
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not döküm belgesi (Transkriptin Aslı)
 3. Ders içerikleri (Onaylı)
 4. Öğrenci Belgesi

Bu belgeler 17 Temmuz 2017 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir. Yatay geçiş yapmak isteyen yüksek lisans öğrencilerinin programa kabul durumu 31 Temmuz 2017 günü, doktora öğrencilerinin kabul durumu 02 Ağustos 2017 kesinlik kazanacaktır. Kabul edilen adayların programa kesin kayıt durumları diğer adayların programına göre yürütülecektir. Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.
İletişim


Hemşirelik  AD.  Doktora / Tezli Yüksek Lisans
Programları Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR
T: (0 342) 211 80 80 / 1502
e-posta: cigdem.kockar@hku.edu.tr
Öğr. Gör. Selver GÜLER
T: (0 342) 211 80 80 / 1512
e-posta: selver.guler@hku.edu.tr

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Günseli USGU
T: (0 342) 211 80 80 / 1517
e-posta: gunseli.ugu@hku.edu.tr
Arş. Gör. Çağtay MADEN
T: (0 342) 211 80 80 / 1535
e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik AD. Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörü
Öğr. Gör. Utku ÇELİK
T: (0 342) 211 80 80 / 1509
e-posta:  utku.celik@hku.edu.tr

 

 

Aylin FİLİZ-aylin.filiz@hku.edu.tr
Enstitü Sekreteri

T: (0 342) 211 80 80 / 1547
Direk Hat: (0 342) 211 80 94
e-posta:  sben@hku.edu.tr
 

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ