Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programlarına öğrenci alımı yapılacaktır. Tüm programların eğitim-öğretim dili Türkçedir. Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıt sırasında ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.
DOKTORA PROGRAMLARI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI Alınacak öğrenci sayısı Yatay Geçiş TOPLAM
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2 1 3
Hemşirelik 5 2 7

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VE ÖĞRENCİ KONTENJANI

ANABİLİM DALI Program Türü Alınacak öğrenci sayısı Yatay Geçiş TOPLAM
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli 3 1 4

Önemli Tarihler

SON BAŞVURU TARİHİ
Yüksek Lisans Programı için
31 Aralık 2018
Doktora Programları için
31 Aralık 2018
 
Adayların http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir. Bu form imzalanarak asıl kayıt sırasında mutlaka Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Yabancı uyruklu ve yatay geçiş yapacak öğrencilerin de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 
BİLİM SINAVI / MÜLAKAT TARİHİ
8 Ocak 2019 Tezli Yüksek Lisans Programı
9 Ocak 2019 Doktora Programları
 
PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI
Tezli Yüksek Lisans Programı için
10 Ocak 2019
Doktora Programları için
10 Ocak 2019 
KESİN KAYIT TARİHLERİ
Yüksek Lisans Programı için
Asil Öğrenciler
14 – 15 Ocak 2019
Yedek Öğrenciler
16 Ocak 2019
Doktora Programları için
14 – 15 Ocak 2019
*Kayıtlar Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğinde şahsen yapılacaktır.

AÇIKLAMA

 • Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliğine Tezli ve Doktora programları için 14 – 15 Ocak 2019 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı 10 Ocak 2019 tarihinde duyurulacaktır.
 • Enstitülerde OBS’den ders kayıtları 30 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlama tarihi 4 Şubat 2019 dur.
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü 8 Şubat 2019 dur.

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
Hemşirelik Doktora
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora

 1. HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMINA, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
 2. Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını Sağlık Bilimleri Enstitüleri programlarından birinde tamamlamış olmak*.

*Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüzün Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

 1. Hemşirelik Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Mülakat Tarihi: 9 Ocak 2019

 1. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOKTORA PROGRAMINA, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
 2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak**.

** Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Mülakat Tarihi: 9 Ocak 2019

 1. ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 2. YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 3. Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
 4. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi: 8 Ocak 2019
2- ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
3- Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
4- Başvuruların Değerlendirilmesi; Tezli Yüksek Lisans Programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Programlar ve Öğrenim Ücretleri

PROGRAMLAR
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)
Programın Toplam Ücreti
Hemşirelik AD. Doktora Programı 30 000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora Programı 30 000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 18 000 TL

ÖDEME SEÇENEKLERİ
Tezli Yüksek Lisans Programı

 1. Tek seferde tüm program ücreti peşin (%5 indirimli)
  2. Tüm program ücreti kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı
1- Tek seferde tüm program ücreti peşin (%5 indirimli)
2- Tüm program ücreti kredi kartına 10 taksit
3- Ders – Tez Dönemi ücreti uygulaması = Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
4- Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Maddi konular ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.
PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI
Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1813
1816
1819
*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
*Genel Sistemsel Hatalar 1820
1821
1822
1823
1824
1825
OBS Sorunları

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü Sekreterliğine 14 – 15 Ocak 2019 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
  2.Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
  3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
  4. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
  5. 4 adet fotoğraf
  6. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
  7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  8. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
  9. Online Başvuru Formu

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe (http://sben.hku.edu.tr/Form-ve-Dilekceler/5/YATAY-GECiS-DiLEKCESi/39)
 2. Transkriptin (Aslı ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir)
 3. Ders içerikleri (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir)
 4. Öğrenci Belgesi (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir)
 • Bu belgeler 31 Aralık 2018 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir.
 • Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi 10 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecektir.
 • Kayıtlar 14 – 15 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

 ONLİNE BAŞVURU
Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.
İletişim

Hemşirelik AD. Doktora / Tezli Yüksek Lisans
Programları İçin
Öğr. Gör. Selver GÜLER
T: (0 342) 211 80 80 / 1516
e-posta: selver.guler@hku.edu.tr
Arş. Gör. Ezgi DİRGAR
T: (0 342) 211 80 80 / 1541
e-posta: ezgi.dirgar@hku.edu.tr
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin
Dr. Öğr. Üyesi Günseli USGU
T: (0 342) 211 80 80 / 2102
e-posta: gunseli.ugu@hku.edu.tr
Arş. Gör. Çağtay MADEN
T: (0 342) 211 80 80 / 2115
e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr
 
 
 
 
Aylin FİLİZ-aylin.filiz@hku.edu.tr
Enstitü Sekreteri
T: (0 342) 211 80 80 / 1405
Direk Hat: (0 342) 211 80 94
e-posta:  sben@hku.edu.tr