SBE Bahar Dönemi Lisansüstü Programlar İlanı

SBE Bahar Dönemi Lisansüstü Programlar İlanı


T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014- 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA / BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

YATAY GEÇİŞ

Tezli

Tezsiz

Uzaktan Öğretim (Tezsiz)

Tezli

Tezsiz

Tezli

Tezsiz

Doktora

BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ

20

KLİNİK PSİKOLOJİ

5

İKTİSAT

15

15

10/5

5

5

5

5

5

İŞLETME

10

50

200

10/5

5

5

5

5

5

ÖZEL HUKUK

40

5

10

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

10

10

5

5

5

5

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

15

15

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

15

15

5

5

5

5

LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK*

100

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Adayların  30 Ocak 2015 tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Değerlendirmeler yapıldıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünün ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin web sitelerinden kayıt hakkı kazanan öğrenciler yayınlar ve 2-8 Şubat 2015 tarihlerinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünde kesin kayıtlar yapılır.

·     *    Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı için Son Başvuru Tarihi 18 Ocak 2015.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Tezli Programlar için:

1.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

2.      YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).

3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

4.      Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

5.      Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 

Tezsiz Programlar için:

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

1. Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı için;

a.      Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.

b.      Son Başvuru Tarihi 18 Ocak 2015’ dir.

c.       Yazılı Bilim Sınavı Tarihi ve Saati:

d.      Sözlü Mülakat Tarihi ve Saati:

e.       Sınav Yeri ve Saat 18 Ocak 2015 tarihinde ilan edilecektir.

f.       Adayların başarılı sayılabilmesi için Yazılı Bilim Sınavı ve Mülakat Sınavı Ortalamalarının en az 65 olması gerekmektedir.

g.      Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %20’si yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 

2. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı için;

a.      Bu programa başvuracak öğrencilerin Hukuk Fakültesi bölümü mezunu olma şartı vardır.

b.      1 Adet referans mektubu

 

3. Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı için;

a.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).

b.      YDS / ÜDS / KPDS’den 50 ve üzeri puan almak yada TOFEL ve IELTS’ den dengi puan almış olmak.

 

4. İşletme, İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı için;

a.      Tezli Yüksek Lisans Programı için 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).

 

5. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı İçin:

a.      Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.

b.      Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

c.       Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur

d.      Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 04.02.2015 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.

 

6. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı İçin:

a.      Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.

b.      Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

c.       Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde lisans not ortalamasının %60’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %40’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur

d.      Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 04.02.2015 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.

 

7. İşletme ve İktisat Doktora Programı için;

a.      Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b.      Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES(EA)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES(EA)’ten en az 70 puan (ya da GRE, GMAT sınavların birinden eşdeğer puan) almış olmak.

c.       Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

d.      Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.

e.       Yabancı uyruklu adayların dil şartını sağlamaları gerekir.

 

8. Klinik Psikoloji Doktora Programı için,

a.      Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

b.      Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

c.       ALES (EA) ’ten (son üç yıl içinde) en az 55 puan almış olmak

d.      Mülakat tarihleri daha sonra başvuru yapan adaylara duyurulacaktır. 

 

9. Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans programı İstanbul’da İstanbul Üniversitesi ile ortak açılan bir programdır. Başvurular Online yapılıp, Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları 2-8 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır. Eğitim-Öğretim yine İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır. Bu programa kabul edilen öğrenci sayısı 30’dan az olduğu takdirde program açılmayacaktır.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2.   Lisansüstü programlarda ödemeler taksitlendirilebilir.

 

Programlar

Ücretler

İşletme Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz)

8.000 TL

İşletme Doktora

20.000 TL

İktisat Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

İktisat Doktora

20.000 TL

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans

20.000 TL

Klinik Psikoloji Doktora

50.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

9.500 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

16.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans

12.000 TL

Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

Bütünleşik Doktora (İşletme-İktisat ABD)

23.750 TL

Bütünleşik Doktora (İşletme-İktisat ABD)+Bilimsel Hazırlık

26.750 TL

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.       Tezsiz programlarda, kontenjanlar, adaylar lisans genel not ortalamalarına göre sıralanarak doldurulur.

2.       Tezli Yüksek Lisans programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (İktisat, İşletme, Özel Hukuk ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları için EA) ALES’in %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

3.       İşletme ve İktisat Anabilim Dalı Doktora programı için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si  ve Yabancı Dil Puanının %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

4.       Bağımlılık Psikolojisi programı için değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %20’si yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

5.       Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı için değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur

6.       Klinik Psikoloji Doktora programı için değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si Yüksek Lisans not ortalamasının %20’si yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1. Dilekçe

2. Not Döküm Belgesi (Transkript)

3. Ders İçerikleri

Not: Bu Belgeler 1 Şubat 2015 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne 2-8 Şubat  2015 tarihlerinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı

2. Not döküm belgesi aslı

3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)

4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)

5. 4 adet fotoğraf

6. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi

9. İkametgâh belgesi

10. Online Başvuru Formu

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pelin FADILOĞLU 0342. 211 80 90
Selin KALYONCU 0342. 211 80 80  /  1342
Bekir ÇİFTÇİ 0342. 211 80 80  /  1306

Arş. Gör. Saadet YAPAN 0342 211 80 80/ 1501 (Bağımlılık Psikolojisi YL ve Klinik Psikoloji Doktora Programı için)

Arş. Gör. Ahmet AYAZ  0342 211 80 80 / 1407 /ahmet.ayaz@hku.edu.tr (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için)