SBE Lisansüstü İlanı

SBE Lisansüstü İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisansüstü Kayıt İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2015- 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü programlarımıza başvurularımız sadece online yapılabilmektedir.  Online yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN BAŞLIKLARI

 1. Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar
 2. İktisat, İşletme Doktora ve Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 3. Özel Hukuk Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 4. Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 5. Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 6. Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 7. Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
 8. Öğrenim Ücretleri
 9. Başvuruların Değerlendirilmesi
 10. Yatay Geçiş
 11. Önemli Tarihler
 12. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler
 13. İletişim Bilgileri

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAM VE KONTENJANLAR

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

Doktora
ve
Bütünleşik
Doktora

YATAY GEÇİŞ

Tezli

Tezsiz

Uzaktan
Öğretim
(Tezsiz)

Tezli

Tezsiz

Doktora

İKTİSAT

20

10

10

3

3

5

İŞLETME

10

10

200

3

3

3

3

ÖZEL HUKUK

30

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI  İLİŞKİLER

20

20

15

15

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

15

15

15

15

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK  DANIŞMANLIK

10

5

5

BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ

10

 

İKTİSAT, İŞLETME DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

İktisat ve İşletme Doktora Başvuru Koşulları (Yüksek Lisans Mezunu Olarak Yapılan Başvurular)

 1. Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

  Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CAE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PEARSON PTE = 50 Puan
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 14.01.2015 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan geçer not almış olmaları.
 6. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

Not : Yabancı Dil belgelerinin üzerinde geçerlilik tarihi yazmıyorsa Eylül 2005 ve sonrası Yabancı Dil Sınavları geçerlidir.

İktisat ve İşletme Bütünleşik Doktora Başvuru Koşulları (Lisans Mezunu Olarak Yapılan Başvurular)

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmuş olmak.
 3. ALES (EA) en az 80 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 80 puan türüne eşdeğer  puan almış olmak.
 4. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

  Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CAE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PEARSON PTE = 50 Puan
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 6. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 7. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 14.01.2015 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan YDS 55 puana eşdeğer puan almış olmaları.
 8. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı  uygulanır.

İktisat ve İşletme Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı  uygulanır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 5. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 6. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

İktisat ve İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.

 

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)
 3. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.

 

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

 

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.   Lisans eğitim dili % 100 İngilizce olan program mezunu öğrenci adaylarında Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS = 55 puan
  2. CAE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PEARSON PTE = 50 Puan
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 5. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 6. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

NOT : Yabancı Dil belgelerinin üzerinde geçerlilik tarihi yazmıyorsa Eylül 2005 ve sonrası Yabancı Dil Sınavları geçerlidir.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

 

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Diplomasına sahip olmak.
 2. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil.)

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Psikoloji Diplomasına sahip olmak.
 2. Psikoloji mezunları için ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 3. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 4. Mülakat Sınavından başarılı not almak.
 5. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları.
 6. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

NOT: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mülakat Sınavları 21 Ocak 2016 tarihinde saat 10:00’da Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.

 

BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları:

 1. Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Psikoloji Diplomasına sahip olmak.
 2. ALES (EA) en az 55 almış olmak. (Son 3 yıl içinde alınmış). Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (EA) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Mülakat ve Yazılı Bilim Sınavından başarılı not almak.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil)

NOT: Bağımlılık Psikolojisi Mülakat ve Bilim Sınavı tarihleri öğrenci adaylarına ayrıca bildirilecektir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 2. Lisansüstü programlarda ödemeler toplam ücret üzerinden taksitlendirilebilir.

PROGRAMLAR

ÜCRETLER

İşletme Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz)

6.000 TL

İşletme Doktora

20.000 TL

İktisat Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

İktisat Doktora

20.000 TL

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans

20.000 TL

Bütünleşik Doktora (İşletme-İktisat ABD)

23.750 TL

Bütünleşik Doktora (İşletme-İktisat ABD)+Bilimsel Hazırlık

26.750 TL

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında;

 1. Kontenjanlar, adaylar lisans genel not ortalamalarına göre sıralanarak doldurulur.

Tezli Yüksek Lisans programlarında;

 1. Değerlendirmeler 100 tam not üzerinden başvurduğu programın (İktisat, İşletme, Özel Hukuk ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programları) için ALES (EA) puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır.
 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ALES (EA) puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %20’si ve Yabancı Dil Sınav notunun %30’u alınarak yapılır.
 3. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı;

 1. Değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın ALES (EA) puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %30’u ve Mülakatın Sınavının %20’i alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı;

 1. Değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın ALES (EA) puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’u, Mülakatın Sınavının %15’i ve Yazılı Bilim Sınavının %15'i alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

 1. Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın Lisans not ortalamasının %60’ı ve Mülakat Sınavının %40’ı alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Doktora Programlarında;

 1. Değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES (EA) puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve Yabancı Dil Puanının %30’u alınarak yapılır.
 2. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

YATAY GEÇİŞ

Yatay Geçiş başvurusu yapacak öğrenci adaylarımız aşağıda sıralanan belgelerle en geç 24 Ocak 2016 tarihine kadar şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Enstitü tarafından ilgi Anabilim Dalıyla yapılan muafiyet yazışmaların sonucu öğrenci adayına bildirilir ve kayıt işlemleri yapılır.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe
 2. Not Döküm Belgesi (Aslı) (Transkript)
 3. Ders İçerikleri (Onaylı)

NOT: Yatay Geçiş için istenen belgeler en geç 24 Ocak 2016 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru Tarihleri:

 1. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik YL için 17 Ocak 2016
 2. Diğer bütün Lisansüstü Programlar için 24 Ocak 2016

Programlara Kabul Edilen Adayların İlanı:

 1. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik YL için 19 Ocak 2016
 2. Diğer bütün Lisansüstü Programlar için 26 Ocak 2016

Mülakat Tarihleri:

 1. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mülakat Sınavları 21 Ocak 2016 tarihinde saat 10:00’da Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.
 2. Bağımlılık Psikoloji Mülakat ve Yazılı Bilim Sınavı tarihleri ayrıca öğrenci adaylarımıza duyurulacaktır.


Kesin Kayıt Tarihleri:

 1. Bütün programlarımız için Kesin Kayıtlar 01-02 Şubat 2016 tarihinde yapılacaktır.

Ders Kayıtları:

 1. Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizin ders koordinatörleriyle ders kayıt işlemlerini yapacakları tarih 03 – 05 Şubat 2016

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Tezsiz Programlar için değerlendirmeler yapıldıktan sonra kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarına başvuru sırasında verdikleri telefon numaralarına bilgilendirme SMS'i, mail adreslerine de kayıt için bilgilendirme maili gönderilecektir. Gönderilen mailde kayıtlar için verilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğünde kesin kayıtlar yapılır.

Doktora ve Tezli Programlar için ise kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarının isimleri 26 Ocak 2016 ilan edildikten sonra 01-02 Şubat 2016 tarihlerinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünde kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Program için ise kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarının isimleri 19 Ocak 2016 ilan edildikten sonra 21 Ocak 2016 tarihinde saat 10:00’da Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Mülakat sınavlarında başarılı olan öğrenci adayları 01-02 Şubat 2016 tarihlerinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünde kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Örneği)
2. Not döküm belgesi (Aslı)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretinin yarıldığını gösterir banka dekontu.
7. Kayıt yapılan tarihe kadar tecil süresinin devam ettiğini gösteren Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (Aslı)
10. Online Başvuru sonunda çıktısı alınan Online Başvuru Formu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

0342 211 80 90 (fax:0342 211 80 92)

Pelin FADILOĞLU

0342 211 80 90

Selin KALYONCU

0342 211 80 91

Bekir ÇİFTÇİ

0342 211 80 80 Dahili 1306

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Arş. Görv. Saadet YAPAN

0342 211 80 80 Dahili 1407 (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık YL  için)
0342 211 80 80 Dahili 1501 (Bağımlılık Psikolojisi YL için)