SBYO Araştırma Gör. Değerlendirme Sonucu

SBYO Araştırma Gör. Değerlendirme Sonucu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ” çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre 10/12/2013 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Sonucuna göre  adayın puanı  aşağıdaki tablodaki belirtilmiş olup, 1 adayın başarılı bulunduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans
Mezuniyet
Notu
%30 Yab.Dil Yab. Dil %10 Giriş Sınavı Giriş Sınavı %30 Toplam
Nihai Not
Kazanan Adaylar

1

Hasibe Utku ÇELİK

79,10

23,73

78,10

23,43

55,00

5,50

95,00 28,50 81,16 Kazandı
1 Aday sınavda başarılı bulunarak, sınavı KAZANMIŞTIR.