SBYO Öğretim Görevlisi Sınav Sonucu

SBYO Öğretim Görevlisi Sınav Sonucu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI


31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ”  çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre 30/10/2013 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Sonucuna göre  adayın puanı  aşağıdaki tablodaki belirtilmiş olup, başarılı bulunduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mez. Notu %30 Yabancı Dil Yab. Dil %10 Giriş Sınavı Giriş Sınavı %30 Toplam Nihai Not Kazanan Adaylar
1 Deniz KOCAMAZ 82,27 24,68 71,20 21,36 63,75 6,38 90,00 27,00 79,41 Kazandı
Aday sınavda başarılı bulunarak, sınavı KAZANMIŞTIR.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI


31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ” çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre 30/10/2013 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Sonucuna göre adayın puanı aşağıdaki tablodaki belirtilmiş olup, 1 adayın başarılı bulunduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mez. Notu %30 Yabancı Dil Yab. Dil %10 Giriş Sınavı Giriş Sınavı %30 Toplam Nihai Not Kazanan Adaylar
1 Mehtap DEMİRTAŞ 77,77 23,33 69,90 20,97 56,25 5,63 80,00 24,00 73,93 Kazandı
 1Aday sınavda başarılı bulunarak, sınavı KAZANMIŞTIR.