SBYO Öğretim Üyesi Alım Sonucu

SBYO Öğretim Üyesi Alım Sonucu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI


31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ”  çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre 17/01/2014 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Sonucuna göre  adayın puanı  aşağıdaki tablodaki belirtilmiş olup, başarılı bulunduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mez. Notu %30 Yabancı Dil Yab. Dil %10 Giriş Sınavı Giriş Sınavı %30 Toplam Nihai Not Kazanan Adaylar
1 Selver GÜLER 75,20 22,56 64,10 19,23 51,25 5,13 95,00 28,50 75,41 Kazandı
Aday sınavda başarılı bulunarak, sınavı KAZANMIŞTIR.