Sınıf Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sınav Sonucu

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sınav Sonucu

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince, adayların yapılan Sınıf Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavında aldıkları notların ve ilgili diğer puanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, adaylardan hiçbirinin, Bölümün akademik gerekleri açısından yeterli olmadığına ve dolayısıyla ilan edilen kadroya atanmalarının uygun olmadığına karar verilmiştir.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ

S. No:

ADI  SOYADI

ALES

ALES %30

Lisans Mezuniyet Notu

%30

KPDS / ÜDS

KPDS/ ÜDS%10

Bilim  Sınav Notu

Yazılı  Sınav Notu %30

Toplam Nihai Not

SONUÇ

1

Kübra ARSLAN

85,131

25,54

88,10

26,43

56,250

5,63

35,00

10,50

68,09

KAZANAMADI

2

Ayşe Nur ATAALKIN

85,560

25,67

93,00

27,90

51,000

5,10

30,00

9,00

67,67

KAZANAMADI

3

Atika BİRİCİK

77,700

23,31

86,00

25,80

52,500

5,25

40,00

12,00

66,36

KAZANAMADI

4

Hasan YALSIZ

85,378

25,61

76,67

23,00

55,000

5,50

40,00

12,00

66,11

KAZANAMADI

5

Lütfullah ÇELİKTEN

84,033

25,21

73,37

22,01

68,750

6,88

40,00

12,00

66,10

KAZANAMADI

6

Arzu CEYLAN

77,451

23,24

77,83

23,35

71,250

7,13

40,00

12,00

65,71

KAZANAMADI

7

Betül KENDİRCİ

73,009

21,90

84,36

25,31

65,000

6,50

30,00

9,00

62,71

KAZANAMADI

8

Songül ÇAMLIBEL TAŞ

80,368

24,11

88,33

26,50

73,750

7,38

0,00

0,00

57,98

GİRMEDİ

9

Mehmet Taha ESER

88,562

26,57

69,43

20,83

77,500

7,75

0,00

0,00

55,15

GİRMEDİ

10

Bilgenur BİL

81,152

24,35

74,56

22,37

50,000

5,00

0,00

0,00

51,71

GİRMEDİ