Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

(Başvuru Süresi Dolmuştur)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına  2013- 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA/

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

YATAY GEÇİŞ

YATAY GEÇİŞ

YATAY GEÇİŞ

Tezli

Tezsiz

 

Tezli

Tezsiz

Doktora

KLİNİK

PSİKOLOJİ

45

EKONOMİ

20

30

5

5

İŞLETME

15

50

10/10

5

5

5

ÖZEL HUKUK  

30

5

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Adayların 01 Eylül 2013 tarihine kadar Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.

  1. Programlara kabul edilen adayların listesi 09 Eylül 2013 tarihinde ilan edilecektir.
  2. Klinik Psikoloji Programı için 11 Eylül 2013  İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi binasında Mülakat yapılacaktır.(Adaylara mülakat saati telefonla bildirilecektir.)
  3. Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları12-13 Eylül 2013 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
  4. Dersler 16 Eylül 2013 tarihinde başlayacaktır.
  5. Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı 20 Eylül 2013 tarihinde yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Tezsiz programlar

1.     Başvuru için 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak yeterlidir.

2.     ALES ve lisans genel not ortalaması şartları aranmamaktadır.

Tezli programlar

1.     Tezli programlar için başvurulan programın puan türünden (Ekonomi, İşletme ve Özel Hukuk Programları için EA) ALES’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak.

2.     ALES puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır.

3.     Başvuru için, Özel Hukuk, Ekonomi ve İşletme adaylarının dört yıllık herhangi bir programdan mezun olmaları yeterlidir.  Ekonomi ve İşletme programlarında farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır. Klinik Psikoloji Programına başvuracak öğrencilerin Nöroloji ya da Psikiyatri alanında ihtisas yapmış Tıp Doktorları, Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu olma şartı vardır.

4.     Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

5.     Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

1.     Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

2.     Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES’ten en az 55, lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 70 puan (ya da GRE, GMAT sınavların birinden eşdeğer puan) almış olmak.

3.     Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.  Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 olmalıdır.

4.     Yabancı uyruklu adayların dil şartını sağlamaları gerekir.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

1.     Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

2.     Yüksek lisans programlarında ödemeler 10 aya kadar taksitlendirilebilir. Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır. Klinik Psikoloji Programı için 20 aya kadar taksitlendirilebilir.

3.     Doktora programının toplam ücreti ders dönemi için 11.000, tez dönemi için 6.000 TL olmak üzere, her biri 10 aya kadar taksitlendirilebilir.

 

Tezli Klinik Psikoloji ABD

25.000 TL

Tezli Yüksek Lisans (Ekonomi ABD ve İşletme ABD)

8.500 TL

Tezli Yüksek Lisans (Özel Hukuk ABD)

8.500 TL

Tezsiz Yüksek Lisans (Ekonomi ABD ve İşletme ABD)

6.500 TL

Doktora (İşletme ABD)

17.000 TL

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.     Tezsiz programlarda, kontenjanlar, adaylar lisans genel not ortalamalarına göre sıralanarak doldurulur.

2.     Tezli Yüksek Lisans programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (Ekonomi, İşletme ve Özel Hukuk Programları için EA) ALES’in %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

3.     İşletme Anabilim Dalı Doktora programı için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si  ve Yabancı Dil Puanının %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

4.     Klinik Psikoloji programı için değerlendirme,  başvurduğu programın puan türünde 100 tam not üzerinden ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si  ve Mülakat notunun %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1.     Dilekçe

2.     Not döküm belgesi (Transkript)

3.     Ders içerikleri

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne                           12-13 Eylül 2013  tarihlerinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

1.     Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı

2.     Not döküm belgesi aslı

3.     ALES belgesi fotokopisi

4.     4 adet fotoğraf

5.     İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

6.     Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

7.     Nüfus cüzdanı fotokopisi

8.     İkametgâh belgesi

9.    Online Başvuru Formu 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gönül BULAN:  0342. 211 80 90
Selin KALYONCU: 0342. 211 80 91 
Bekir ÇİFTCİ: 0342. 211 80 80  /  1306                                                                                                                                 
Arş. Gör. Saadet YAPAN: 0 342 211 80 80/ 1340 (Klinik Psikoloji Programı için)