Sosyal ve Beşeri Bilimlerde TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi

Üniversitemizde 12-14 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında çalışan araştırmacılar ve uygun koşulları taşıyan doktora öğrencilerine TÜBİTAK programlarına yönelik proje yazımı ve yönetimi eğitimi verilecektir. TÜBİTAK projelerinde deneyimli eğitmenler tarafından, kuramsal ve uygulamaya dönük olarak, katılımcıların proje yazma sürecinde; proje yönetiminden bütçelemeye, değerlendirme ölçütlerinden ekip oluşturmaya kadar tüm aşamalarda yetkinlikleri artırılacaktır.

Başvuru şartlarına haiz akademisyenlerimizin söz konusu eğitime katılım sağlamaları üniversitemiz için önem taşımaktadır. Aşağıda linki verilen etkinlik sitesinde detay bilgi yer almakta ve başvuru yapılabilmektedir.

2237projeegitimi.hku.edu.tr