TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Destek Programları

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Destek Programları

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik çeşitli destek programları yürütmektedir. BİDEB'in faaliyet alanları kısaca şu şekildedir:

• Bilim olimpiyatları ve proje yarışmaları düzenlemek,

• Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları vermek,

• Doktora sırası ve doktora sonrası araştırmalar için destek sağlamak,

• Yurt dışında çalışmakta olan araştırmacıların Türkiye’ye gelmesini teşvik etmek,

• Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımını desteklemek.

                                               

2000-2012 yılları arasında 63 bin kişinin 400 milyon TL değerinde destek almaya hak kazandığı BİDEB kapsamında halen başvuruya açık olan programların listesi aşağıdadır:

Başvuruya Açık Programlar
2242- Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması 2014/1
2241-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi Yarışması 2014/1
2238-Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması 2014/1
2224-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 2014/2
2223-A Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği 2014/1
2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği 2014/1
2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği 2014/1
2232 – Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı 2014/1
2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı 2014/1
2241-A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı 2014/1
2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı – B 2013/0
2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı – C 2013/0
 

BİDEB Destekler başvuru ve ayrıntılı bilgi için: https://ebideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm