Türk Dili II ve AİİT II Dersleri Ara Sınav Duyurusu

Türk Dili II ve AİİT II Dersleri Ara Sınav Duyurusu

Uzaktan Eğitim Yöntemiyle alınan Türk Dili II ve AİİT II derslerinin ara sınavları 24.03.2014 – 04.04.2014 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bu dersleri alan öğrencilerimiz     
http://ue.hku.edu.tr/
adresinden Eğitim Fakültesinden
sınavlarını istedikleri yerden uygulayabilirler.