Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Listesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Listesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Elemanları Alımında Ön Değerlendirmeyi
Kazanan ve Sınava Çağrılan  Adayların Web Sayfasında İlanı
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü  Araştırma Görevlisi Aday Listesi
S. No: Adı – Soyadı ALES %60 KPDS / ÜDS %40 Toplam SONUÇ
1 Can ÖZCAN 72,967 43,78 62,500 25,00 68,78 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 Emre ÖZSALMAN 70,468 42,28 58,750 23,50 65,78 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Giriş Sınavı Tarihi:  10.11.2016    
Sınav Saati: 15:00    
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası Toplantı Salonu