Yabancı Diller Yüksekokulu 04.12.2017 Tarihli Ve 1020974 Sayılı Okutmanlık Başvurusu Sonuçları

Yabancı Diller Yüksekokulu 04.12.2017 Tarihli Ve 1020974 Sayılı Okutmanlık Başvurusu Sonuçları

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

04.12.2017 TARİHLİ ve 1020974 SAYILI OKUTMANLIK BAŞVURUSU SONUÇLARI

 

 

Kazanan aday sözleşme imzalamak için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 07 Şubat 2018 tarihinde aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur.

 

KAZANAN ASİL ve YEDEK ADAYLAR

S. No:

ADI  SOYADI

SONUÇ

1

Gülcemal KAYA

KAZANDI

2

Gül Sema KILINÇ

KAZANDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER

1-    4 adet fotoğraf (Vesikalık)

2-    Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)

3-    İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

4-    Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)

5-    Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri

6-    Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)

7-    Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)

8-    Kan grubunu gösterir belge

9-    Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

10- Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi

11- Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi

12- Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi ve son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge