Yabancı Diller Yüksekokulu 08.05.2017 tarihli ve 1016751 Sayılı Okutmanlık Sınav Sonucu

Yabancı Diller Yüksekokulu 08.05.2017 tarihli ve 1016751 Sayılı Okutmanlık Sınav Sonucu

 

 

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

08.05.2017 TARİHLİ (1016751 İlan Nolu) OKUTMANLIK SINAVI SONUCU

 

 

Kazanan aday sözleşme imzalamak için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 05-07 Haziran 2017 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur.

 

KAZANAN ASİL ve YEDEK ADAYLAR

 

S. No:

ADI  SOYADI

SONUÇ

1

Kübra AKSOY

ASİL

2

Rabia KULPU

YEDEK

 

NOT   : Kazanan asil aday belirtilen tarihe kadar istenen belgelerle müracaat etmezse yedek aday ile sözleşme yapılmak üzere irtibata geçilecektir.

 

İSTENEN BELGELER

 1. 4 adet fotoğraf (Vesikalık)
 2. Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 3. İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 4. Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
 5. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 6. Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 7. Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 8. Kan grubunu gösterir belge
 9. Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 10. Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 11. Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 12. Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi ve son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge