Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman Alımı Sonucu (1009654)

Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman Alımı Sonucu (1009654)

 

 

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
29.07.2016 TARİHLİ (1009654 İlan Nolu) OKUTMANLIK BAŞVURUSU SONUÇLARI

 

Kazanan adaylar sözleşme imzalamak için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 01-05 Eylül 2016 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur.

 

S. No:

ADI  SOYADI

SONUÇ

1

Merih İNAL

ASİL

 

KAZANAN ASİL ADAY

 İSTENEN BELGELER

 1. 4 adet fotoğraf (Vesikalık)
 2. Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 3. İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 4. Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
 5. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 6. Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 7. Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 8. Kan grubunu gösterir belge
 9. Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 10. Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 11. Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 12. Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi ve son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge