Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Alım İlanı

Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Alım İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YATAY GEÇİŞ YOLU İLE ÖĞRENCİ ALIMI İLANI


Üniversitemize 2014-2015 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans ve Ön Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ” ve  21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin EK 1. Maddesi ve 02 Mayıs 2014 Tarih ve 28988 Sayılı Resmi Ek 1. Maddesi hükümleri uyarınca Çift Anadal, Yandal ve Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.                      

NOT: YÖK'ten yatay geçiş ile ilgili uygulama esasları geldiği taktirde yeniden güncelleme yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

21 EYLÜL 2013 ve 2 MAYIS 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİĞE GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.07.2014 Tarih 75850160-301.06.01/40620 Sayılı Yazısı)

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ 4. Sınıf 3. Sınıf 2. Sınıf 1.Sınıf Hazırlık Sınıfı
ÖSYM KONT TABAN PUAN YATAY KONT ÖSYM KONT TABAN PUAN YATAY KONT ÖSYM KONT TABAN PUAN YATAY KONT ÖSYM KONT TABAN PUANI YATAY KONT ÖSYM KONT TABAN PUAN YATAY KONT
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 2010-2011 Ders Yılında Öğrenci Alınmamıştır. 60 307,117 18 60 332,253 18 70   21 Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 2010-2011 Ders Yılında Öğrenci Alınmamıştır. 60 197,674 18 60 230,990 18 70   21 Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
Mimarlık MF 4 60 250,457 18 60 235,029 18 60 233,280 18 70   21 50 201,739 15
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk  TM 2 120 371,805 36 120 340,754 36 120 336,074 36 120   36 2010-2011 Ders Yılında Öğrenci Alınmamıştır.
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 
İktisat TM 1 30 203,415 9 30 219,887 9 27 214,914 8 25   8 50 203,976 15
İşletme TM 1 30 234,496 9 30 212,217 9 27 215,562 8 27   8 50 203,976 15
Psikoloji TM 3 2010-2011 Ders Yılında Öğrenci Alınmamıştır. 60 286,329 18 60 320,974 18 70   21 Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM 2 80 203,149 24 80 204,934 24 45 202,645 14 45   14 80 203,976 24
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM 1 50 212,861 15 50 215,072 15 45 202,798 14 45   14 70 203,976 21
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 30 197,619 9 30 239,112 9 27 200,782 8 27   8 50 201,739 15
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 30 241,404 9 30 204,283 9 27 223,641 8 27   8 50 201,739 15
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 100 203,021 30 100 213,645 30 54 216,336 16 54   16 100 201,739 30
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik YGS 2 50 285,12 15 50 379,628 15 50 291,463 15 60   18 Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 50 352,419 15 60 409,411 18 60 386,258 18 70   21 Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
Hemşirelik YGS 2 50 247,377 15 50 270,864 15 45 272,694 14 55   17 Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ
ESAS YÖNETMELİK KONTENJANLARI
İKİNCİ SINIF

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Ders Yılı 2.Sınıf Yurt İçindeki Üniv. Yurtdışı Üniv. Üniv. İçinde  Fakülte İçi Geçişler   Üniv. İçinde Fakülteler Arası Geçişler  
ÖSYM Kont. Taban Puan KONT. KONT. KONT. KONT.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 YOK 60 332,252 24 12    
TOPLAM                
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 YOK 60 230,99 24 12 6 6
Mimarlık MF 4 VAR 60 233,28 24 12 6 6
TOPLAM                
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi TM 2 YOK 120 336,074 32 16   12
TOPLAM                
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat TM 1 VAR 27 214,913 16 8 3 4
İşletme TM 1 VAR 27 215,561 16 8 3 3
Psikoloji TM 3 YOK 60 320,974 24 12 6 6
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler TM 2 VAR 45 202,645 16 8 5 5
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM 1 VAR 45 202,797 16 8 5 5
TOPLAM                
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 VAR 27 200,782 16 8 3 3
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 VAR 27 223,641 16 8 3 3
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 VAR 54 216,336 24 12 5 5
TOPLAM                
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik YGS 2 YOK 50 291,463 16 8 5 5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 YOK 60 386,257 24 12 6 6
Hemşirelik YGS 2 YOK 45 272,693 16 8 5 5
TOPLAM                

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ
ESAS YÖNETMELİK KONTENJANLARI
ÜÇÜNCÜ SINIF

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı 2011-2012 Ders Yılı 3.Sınıf Yurt İçindeki Üniv. Yurtdışı Üniv. Üniv. İçinde  Fakülte İçi Geçişler   Üniv. İçinde Fakülteler Arası Geçişler  
ÖSYM Kont. Taban Puan KONT. KONT. KONT. KONT.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 YOK 60 307,117 24 12   6
TOPLAM                
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 YOK 60 197,674 24 12 6 6
Mimarlık MF 4 VAR 60 235,029 24 12 6 6
TOPLAM                
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi TM 2 YOK 120 340,754 32 16   12
TOPLAM                
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat TM 1 VAR 30 219,887 16 8 3 3
İşletme TM 1 VAR 30 212,216 16 8 3 3
Psikoloji TM 3 YOK 60 286,329 24 12 6 6
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler TM 2 VAR 80 204,934 16 8 8 8
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM 1 VAR 50 215,072 16 8 5 5
TOPLAM                
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 VAR 30 239,111 16 8 3 3
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 VAR 30 204,282 16 8 3 3
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 VAR 100 213,645 24 12 10 10
TOPLAM                
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik YGS 2 YOK 50 379,627 16 8 6 6
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 YOK 60 409,41 24 12 6 6
Hemşirelik YGS 2 YOK 50 270,863 16 8 5 5
TOPLAM                

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ ÇİFT ANADAL YANDAL
2.SINIF 3.SINIF 2.SINIF 3.SINIF
 Kontenjan  Kontenjan  Kontenjan  Kontenjan
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 20% 20% 20% 20%
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 20% 20% 20% 20%
Mimarlık MF 4 20% 20% 20% 20%
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi TM 2 20% 20% 20% 20%
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat TM 1 20% 20% 20% 20%
İşletme TM 1 20% 20% 20% 20%
Psikoloji TM 3 20% 20% 20% 20%
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler TM 2 20% 20% 20% 20%
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM 1 20% 20% 20% 20%
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 20% 20% 20% 20%
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 20% 20% 20% 20%
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 20% 20% 20% 20%
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik YGS 2 20% 20% 20% 20%
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 20% 20% 20% 20%
Hemşirelik YGS 2 20% 20% 20% 20%

PUANLARIMIZ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI                                 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
İktisat TM-1 203.976
İşletme TM-2 203.976
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  TM-3 203.976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  TM-4 203.976
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 201.739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)  MF-5 201.739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-6 201.739
Mimarlık  MF-7 201.739
 
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI                          
Hukuk Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Hukuk TM-2 371.805
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
İktisat TM-1 203.415
İşletme TM-1 234.496
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   TM-2 203.149
Uluslararası Ticaret ve Lojistik   TM-1 212.861
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 197.619
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 241.404
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 203.021
Mimarlık  MF-4 250.457
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 285.120
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 352.419
Hemşirelik YGS-2 247.377
 
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI
Eğitim Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                                     TM-3 307,117
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı                                                              TM-1 197,674
Mimarlık MF-4 235,02938
Hukuk Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Hukuk Fakültesi   TM-2 340,75413
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
İktisat TM-1 219,88724
İşletme TM-1 212,21695
Psikoloji   TM-3 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 204,93413
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 215,07242
Mühendislik Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 239,1117
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 204,28272
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 213,64533
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 379,62763
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 409,41087
Hemşirelik YGS-2 270,86352
 
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI
Eğitim Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                                     TM-3 332,25292
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı                                                              TM-1 230,99024
Mimarlık MF-4 233,28039
Hukuk Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Hukuk TM-2 336,07434
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
İktisat  TM-1 214,91354
İşletme  TM-1 215,56195
Psikoloji   TM-3 320,97351
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) TM-2 202,64518
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (%30 İngilizce) TM-1 202,79798
Mühendislik Fakültesi
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 200,78228
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 223,64104
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 216,33626
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 291,46331
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 386,25767
Hemşirelik YGS-2 272,69366
 
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARIMIZ 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık    
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Mimarlık MF 4 251,299
HUKUK FAKÜLTESİ 
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Hukuk Fakültesi TM 2 277,497
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan
İktisat TM 1 198,73
İşletme TM 1 218,042
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) TM 2  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (%30 İngilizce) TM 1 214,732
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 230,781
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 224,854
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 244,613
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Bölümler Puan Türü Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS 2 253,997
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 282,302
Hemşirelik YGS 2 256,384

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
BÖLÜM ADI BURSSUZ
TL
HAZIRLIK SINIFI 15.500
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                                     18000
Sınıf Öğretmenliği 15.000
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı 15.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı                                                              18.500
Mimarlık 19.500
Hukuk Fakültesi
Hukuk   20.000
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat  14.000
İşletme  14.000
Psikoloji   18.500
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 15.500
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 15.000
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  15.500
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 15.500
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   15.500
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik 18.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 18.500
Hemşirelik 12.000
Meslek Yüksekokulu
Adalet 9.000
İlk ve Acil Yardım  8.000

2014-2015 YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Son Başvuru Tarihi 30 Ağustos 2014
Başvuruların değerlendirilmesi 31 Ağustos – 5 Eylül 2014
Başvuru sonuçlarının ilanı 8 Eylül 2014
Asıl olarak kazananların kayıtları 09-12 Eylül 2014
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 15 Eylül 2014
Derslerin başlaması 22 Eylül 2014

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi     e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Mühendislik Fakültesi e-mail: oguz.mercan@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi e-mail: hmerve.tatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1242
Hukuk Fakültesi   e-mail: huseyin.akbulut@hku.edu.tr     Tel: 0 342 211 8080-1334
Eğitim Fakültesi e-mail: ferda.erdogan@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1405
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu e-mail: aylin.filiz@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1516
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oidb@hku.edu.tr          Tel:0 342 211 80 75         
Fax: 0 342 211 80 76

 • Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması şarttır.
 • Disiplin cezası alan veya yükseköğretim kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 • Açık veya uzaktan öğretimden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Okuduğu üniversitesinde burs alan öğrenciler yatay geçiş yaptıkları takdirde burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 • Kayıt donduran öğrenciler de yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
 • 100’lük sistemle verilen not ortalamalarının üniversiteler tarafından 4’lük sisteme çevrilerek getirilmesi gerekmektedir.
  Getirmeyen öğrencilerin genel not ortalamaları YÖK tarafından kullanılan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.
 • Yurt Dışı ve KKTC ülkelerine Özel Yetenek Sınavı ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş yapabilmeleri için geçmek istediği programın puan türüne ve taban puanına eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.
 • Yurt içinde özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Üniversitemize yatay geçişi kabul edilip, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin okudukları üniversitelerinden;

  • Diploma ve transkriptlerini kesinlikle kendilerinin almamaları gerekir.
  • Vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerin ise okudukları üniversitelerden Diploma ve transkriptlerini kesinlikle almamaları yalnız maddi yönden sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir.
  • Öğrencilerin üniversitemize kayıtlarının yapılabilmesi için diploma, transkript ve disiplin cezası almadıklarına dair belge üniversitemiz tarafından istenecektir. Bu belgeler eksiksiz geldiği takdirde kesin kayıtları yapılacaktır.
 • Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

 • YATAY GEÇİŞLERDE GENEL KURALLAR'ı sağlayan adaylar aşağıdaki şartı da sağladıkları takdirde, başvuru yapabilirler.
 • Okuduğu üniversitenin YÖK tarafından denkliğinin olması gerekir. Esas Yönetmelik /Madde 14-4
 • Yurt Dışı ve KKTC ülkelerine ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin;

  • Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.
  • Genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 olmaması halinde, öğrencinin YGS/LYS puanlarının geçiş yapmak istediği programın aynı puan türündeki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Yurt Dışı ve KKTC ülkelerine Özel Yetenek Sınavı ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş yapabilmeleri için geçmek istediği programın puan türüne ve taban puanına eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.
 • Yurt Dışı ve KKTC ülkelerine ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin;

  • Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) 180 puana sahip olmaları gerekir.
  • (YGS) 180 puana sahip olmayan öğrencilerin aşağıda belirtilen muadil belgelerden birisine sahip olması gerekir.

   • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
   • ACT (Minimum 21 Puan)
   • Abitur
   • Fransız Bakaloryası
   • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
   • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate, IB)
   • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
   • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

 • 1.Farklı Fakülte/Yüksekokul farklı bölüme yatay geçiş yapabilmesi için Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği bölümün puan türündeki puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Esas Yönetmelik /Madde 9-5

 • 1.Aynı Fakülte/Yüksekokul içinde farklı bölüme yatay geçiş yapabilmesi için Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği bölümün puan türündeki puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Esas Yönetmelik /Madde 9-5

 • İngilizce hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş yapacak öğrenciler yabancı dil bilgisini belgeledikleri takdirde ve/veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan muafiyet sınavında başarılı olanlar İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan doğruya kaydoldukları programlarına devam ederler. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfına tabi tutulurlar.

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen öğrenciler www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen öğrenciler asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.

Başvuru online olarak yapılacaktır, istenen belgeler taranarak (SCAN) sisteme yüklenecektir.

 • Öğrenci belgesi
 • Not belgesi / Transkript veya Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge
 • Ders içerikleri
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Yurt dışından gelecek öğrenciler için ÖSYM sınavına girmeyenlerin ÖSYS sınavına muadil olan aşağıda sınav belgelerinden birisi

  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • Abitur
  • Fransız Bakaloryası
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate, IB)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
 • Yurt dışından gelecek öğrenciler için YÖK’ten denklik belgesi (KKTC Üniversiteleri hariç)
 • Disiplin cezasını almadığına ilişkin belge
 • Fotoğraf

 • Öğrenci belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi
 • Not belgesi / Transkript veya Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Yurt dışından gelecek öğrenciler için ÖSYM sınavına girmeyenlerin ÖSYS sınavına muadil olan aşağıda sınav belgelerinden birisi

  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • Abitur
  • Fransız Bakaloryası
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate, IB)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
 • Yurt dışından gelecek öğrenciler için YÖK’ten denklik belgesi
 • Disiplin cezasını almadığına ilişkin belge
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Kesin kayıtlar Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.

 • Çift Anadal, öğrencinin kendi bölümüne ek olarak ikinci bir bölümden diploma almasına imkân verir.
 • Çift Anadal programında ders başına 500 TL öğrenim ücreti alınır.
 • Burslu öğrenciler de çift anadal programı için ders başına 500 TL öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
 • Çift Anadal uygulamaları en erken 2. sınıfın birinci yarıyılında, en geç 3. sınıfın birinci yarıyılından itibaren yapılmaktadır.
 • Çift Anadal yapacak öğrencinin not ortalamasının 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 olması gerekir.
 • Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

 • Yandal, başka bir programdan dersler alarak ek bilgi edinilmesine ve bunu gösterir bir sertifika alınmasına imkân sağlar.
 • Yandal programında ders başına 500 TL öğrenim ücreti alınır
 • Burslu öğrenciler de yandal programları için ders başına 500 TL öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
 • Yandal uygulamaları en erken 2. sınıfın birinci yarıyılında, en geç 3. sınıfın ikinci yarıyılından itibaren yapılmaktadır.
 • Yandal yapacak öğrencinin not ortalamasının 100 üzerinden 65 olması gerekir.
 • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.