YDY Okutman Alımı Sonuçları

YDY Okutman Alımı Sonuçları

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
13.08.2014 TARİHLİ OKUTMANLIK BAŞVURUSU SONUÇLARI

 

Kazanan adaylar sözleşme imzalamak için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 08 – 11 Eylül 2014 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur.

S.N.

ADI SOYADI

DURUMU

1

Sinem TÜRKYILMAZ

KAZANDI

2

Sümeyye Esra SAYGILI

KAZANDI

3

Suat DÖNEN

KAZANDI

4

İsmail Baha ŞENER

KAZANDI

5

Büşra EREN

KAZANDI

6

Emre EKİNCİ

KAZANDI

Asil adayların gelmemesi durumunda çağrılacak YEDEK ADAY;


1

Okan ATEŞ

Yedek Aday

İSTENEN BELGELER

 1. 4 adet fotoğraf (Vesikalık)
 2. Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 3. İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 4. Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
 5. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 6. Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 7. Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 8. Kan grubunu gösterir belge
 9. Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 10. Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 11. Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 12. Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi ve son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge