Yeni Dönem Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları Başladı

Yeni Dönem Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları Başladı

BELİRLENEN KRİTERLER
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında, ön başvuru yapabilecek bölümler ve kontenjanları şu şekildedir:

Bölüm Kontenjan
Türk Dili ve Edebiyatı / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 34
Hemşirelik / Ebelik / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Beslenme ve Diyetetik 48
Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji 42
İşletme / Muhasebe ve Finansman 42
İngiliz Dili ve Edebiyatı / Mütercim-Tercümanlık / İngiliz Dili ve Kültürü 34

Bu bölümler dışında yapılan ön başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Belirtilen lisans programlardan mezun olanlar ile Üniversitemizin 4. Sınıf lisans öğrencileri ve  ön başvuru yapabilecektir.
 • Bu koşulları sağlayan adaylar arasındaki sıralama, her bir bölüm için üniversitemizin öğrencilerine öncelik verilmek üzere genel not ortalaması üzerinden yapılacaktır.

 
TAKVİM

 • Pedagojik formasyon eğitimi  ön başvuru tarihi tarihleri 5 Haziran 2018 – 5 Temmuz 2018 arasındadır. Ön başvuru sürecinde internetten kayıt yeterli olacaktır.
 • Kriterlere göre belirlenmiş asıl ve yedek listeler 10 Temmuz 2018’de açıklanacaktır.

Asıl liste kesin kayıt tarihi: 17 Temmuz 2018
Yedek liste kesin kayıt tarihi: 18 Temmuz 2018’dir.

 • Her öğrenci bağlı bulunduğu listenin kayıt tarihine göre kayda gelmelidir.
 • Asıl liste ile belirlenen kontenjan dolmaması durumunda yedek listeden hak kazanan öğrenciler, gün içinde geliş önceliğine göre kayıt edilecektir. Açıklanan yedek listede not ortalaması önceliği söz konusu olmayacaktır.
 • Asıl ve yedek liste günleri sonucunda boş kontenjan kalması durumunda; Sadece ön başvuru yapmış olmak yeterlidir. 19 Temmuz 2018 tarihinde kayda gelen kişiler öncelik sırasına göre kayıt edilecektir.
 • İlk dönem dersleri 30 Temmuz 2018 – 14 Eylül 2018 arasında olup dersler uzaktan eğitim yolu ile işlenecektir. İkinci dönem dersleri 1 Ekim 2018 – 4 Ocak 2019 tarihleri arasındadır ve ikinci dönemdeki uygulama dersleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yüz yüze yapılacaktır.
 • Derslere devam zorunluluğu teorik (uzaktan eğitim) dersler için %70, uygulama dersleri için %80’dir.
 • Birinci dönem teorik derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, ikinci dönem yapacakları “Öğretmenlik Uygulaması” stajı için Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından belirlenen Gaziantep ili içerisindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yönlendirileceklerdir.
 • İlgili derslerden muafiyet başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin muafiyet evraklarını 30 Temmuz 2018’e kadar Pedagojik Formasyon koordinatörlüğüne bildirmelidir. Teorik dersler ile ilgili muafiyet başvuruları “Formasyon Ders Muafiyeti Dilekçe Formu”na göre yapılmalıdır. “Formasyon Ders Muafiyeti Dilekçe Formu” için tıklayınız.
 • İkinci dönem gerçekleştirilecek olan PDF 106 Öğretmenlik Uygulaması stajı için muafiyet başvuru durumu şu şekildedir: YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarına göre 10. Maddenin 4’üncü fıkrasınca Özel öğretim kurumlardan toplamda bir yıldan az olmamak kaydı ile veya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda en az iki yarı yıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, durumlarını sigorta ve ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları belgelere dayalı olarak ortaya koydukları takdirde, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf tutulabilirler. Ayrıca program kapsamındaki teorik derslerin alındığı sırada MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an kursu öğreticiliği yapmakta olanlar, durumlarını Milli Eğitim Müdürlükleri veya İl Müftülüklerinden alacakları belgeler ile ortaya koymak kaydıyla “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf tutulabilirler.
 • Bu kapsamda PDF106 Öğretmenlik Uygulaması için muafiyet başvurusu yapacak öğrencilerin Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne durumu dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir. Takdim edilen dilekçede; SGK Hizmet Döküm belgesive görev yapılan tarihlerde bağlı bulunan kurumdan alınan ıslak imzalıbelge getirmeleri bulunması zorunludur.

DERSLER

 • Pedagojik Formasyon eğitimi süresince alınacak olan dersler ve yürütülecekleri dönemler aşağıda belirtilmiştir:
Ders Dönem
Eğitim Bilimine Giriş 1. dönem / Teorik / Uzaktan Eğitim
Öğretim İlke ve Yöntemleri 1. dönem / Teorik / Uzaktan Eğitim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1. dönem / Teorik / Uzaktan Eğitim
Eğitim Psikolojisi 1. dönem / Teorik / Uzaktan Eğitim
Sınıf Yönetimi 1. dönem / Teorik / Uzaktan Eğitim
Eğitimde Program Geliştirme 1. dönem / Teorik / Uzaktan Eğitim
Rehberlik 2. dönem / Teorik / Uzaktan Eğitim
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2. Dönem / Uygulamalı / Örgün Eğitim
Öğretmenlik Uygulaması 2. Dönem / Uygulamalı / Örgün Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri 2. Dönem / Uygulamalı / Örgün Eğitim

ÜCRET
Toplam ücret 2054 TL + KDV (%8) dir. Para yatırma işlemi aşağıda bulunan banka hesap numarasına (açıklama kısmına; “İSİM”, “SOY İSİM”, “T.C. KİMLİK NO”, “PEDAGOJİK FORMASYON 6” kapsamında ücretin yatırıldığı yazılarak) yapılmalıdır.
NOT: Bankaya yapılan peşin ödemeler kayıttan önce yapılmalıdır ve bu ödemenin bankaya tüm ücretin yatırılarak yapılacağı gözden kaçırılmamalıdır.
Banka Hesap Numaramız
Finansbank İpek Yolu Şubesi
İBAN: TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
Veya;
Denizbank Ticari Merkez Şube
IBAN: TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01