Yıldız Teknik Ü. ile Lisansüstü Programları

Yıldız Teknik Ü. ile Lisansüstü Programları

T.C.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLE HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ

ENSTİSÜ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN ORTAK LİSANSÜSTÜ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİPROGRAMLARI İLANI

(Başvuru Süresi Dolmuştur)

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortak Lisansüstü Programı kapsamında Kontrol Otomasyon Mühendisliği ile Elektronik Haberleşme MühendisliğiTezsiz Yüksek Lisans Programlarına(İstanbul) 2013- 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

AÇILACAK PROGRAMLAR

1. Kontrol ve Otomasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2. Elektronik Haberleşme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Adayların 01 Eylül 2013 tarihine kadar Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

MÜLAKAT TARİHİ

Mülakat tarihleri adaylara telefonla bildirilecektir.

Eğitimler İstanbul'da verilecektir.

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. ALES puanı istenmeyecektir.
 2. Yüksek öğrenimlerini yurtdışında yapan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 3. Lisansüstü programlarına başvurularda yabancı dil ön şart değildir.
 4. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Program ücretinin %50’si Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne, %50’si Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne iki taksit halinde yatıracaklarıdır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

T.C. Uyruklu Öğrenciler

Türkçe Eğitim

Kontrol Otomasyon Mühendisliği

11.000 TL (iki dönemlik)

Elektronik Haberleşme Mühendisliği

11.000 TL (iki dönemlik)

 

 

 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

4 Yıllık Fakülte ve Yüksek Okul Mezunları başvuruda bulunabilir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Yüksek lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden;
 2. Lisans notunun %50’si,
 3. Mülakatın  %50’si,

alınarak yapılır. Bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle kontenjanlar doldurulur.

 1. Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Ortak Enstitü Yönetim Kurulu (OEYK) tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Programlara kabul edilen adayların KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELERİ en son 01 Eylül 2013 tarihine kadarHasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Büyükdere Cad. Doğuş Han No: 42 Şişli-İstanbul adresine teslim etmeleri gerekmektedir. (Eksik belgesi olanların kayıtları yapılmaz)

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
 2. Transkript aslı
 3. 4 adet fotoğraf,
 4. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu,
 5. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 7. İkametgâh belgesi,
 8. Online Başvuru Formu 

NOT: Kabul edilen adayların listesi https://www.hku.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir.