Mimarlığın Yeni Tanımı Sürdürülebilirlikle Tasarlamak

Mimarlığın Yeni Tanımı Sürdürülebilirlikle Tasarlamak

Mimarlık; sadece mekan yaratmak olarak açıklanamayacak kadar derin bir meslek. Özellikle günümüzde bu değerli mesleğin anlamını yenilemek, güncellemek gerektiğini düşünüyorum. Akıllı binalar, sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, kentsel dönüşüm gibi kavramlar bize Mimarlık tanımını birkez daha yapma gereğini hissettiriyor.

Mimarlığı ülke ölçeği ve evrensel ölçekte ele aldığımızda önemi daha da artıyor ve ortaya çıkıyor. Bugün ülkeleri, kentleri, yaşam alanlarını oluşturan belki de tek meslek Mimarlık.

İçinde bulunduğumuz Üniversitemiz Gaziantep Hasan Kalyoncu’nun tüm bunlara eklenen önemli bir konumu da, içinde bulunduğu tarihi doku. Bir yanımızda Urfa, bir yanımızda Mardin gibi çok önemli uygarlıklara merkez olmuş kentsel dokular olduğunu da düşünürsek, bölgenin tek Mimarlık Bölümü’ne evsahipliği yapmak, hem sosyal sorumluluğumuzu hem de mesleki sorumluluğumuzu artırıyor. Buradan mezun olacak öğrenciler de bu sorumluluğun en önemli parçası olacaktır.

Önemle hatırlatmak isterim ki; Mimarlık bir yaşam biçimidir. Bizlerin de bu yaşam biçimini sahiplenirken ilk yapmamız gereken, önce Gaziantep’in yararlanacağı, sonrasında da tüm ülke ölçeğinin sürdürülebilir bir şekilde konumlanabileceği bir yaklaşımla mesleğimizi öğrenmek ve sahiplenmek olmalıdır.

Gaziantep, bugün ülke içinde stratejik bir konuma sahip. Sosyopolitik açıdan baktığımızda da, üzerinde yaşadığımız toprakların ne kadar önemli olduğunu fazlaca anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Burada Mimarlık mesleğine düşen görev, gelecek nesillere de bu değerli toprakların zarar görmeden, en güzel şekilde inşa edilerek aktarılmasını sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle; “sürdürülebilirlikle tasarlamak” hepimizin görevi olmalıdır.

Mimarlık bir bilim olduğu kadar bir sanat dalıdır. Bu bakış açısıyla tasarlamak bize ayrı bir sorumluluk ve bir o kadar da keyif veriyor. Tüm dünyada bu değerli ve çok renkli meslek mensubu kişilerin çok farklı dallarda başarılara imza atmış olmasının nedeni, biraz da bu sanatsal yaklaşımın eseridir. İnsanlara yaşayacakları ve kimi zaman mutlu, kimi zaman mutsuz olduklarında içinde bulunacakları mekanları tasarlamak, önemli bir vizyon ve geniş bir bakış açısı gerektirir. Tüm dünyayı takip etmek, değişen ve gelişen trendlere uyum sağlamak mimarlık mesleğinin olmazsa olmazlarındandır.

Prof.Dr. Rifat Çelebi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı