Kurucu Vakıf

lOX6BEwO_400x400

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, 1980 yılında merhum Hasan Kalyoncu ve müteşebbis hayırseverlerin öncülüğünde kuruldu. Vakfın temel hedefi, eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yaratılmasına yardımcı olmaktır.
Kaliteli insan yetiştirmenin ve iyi bir toplum olmanın temel şartı, iyi bir eğitimdir. Bu doğrultuda vakfın temel amacı; başarılı ancak eğitime erişim imkânı olmayan öğrencilere burs ve barınma sağlayarak, ülkemizin kalkınmasında motor gücü olan beşeri sermayeye katkı yapmaktır.
Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciye burs ve barınma imkânı vermektedir. Burs verilen öğrencilerin bir kısmı bugün üniversitelerimizde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.
Küreselleşen dünyada yükseköğretimin öneminin farkında olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, kurduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile de toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesine katkı yapmayı sürdürmektedir.
Vakıf; dünyadaki ve ülkedeki gelişmelere duyarlı, evrensel ahlaki değerlere sahip ve bağlı, farklılıkları anlayan ve insan haklarına saygılı, eleştirel düşünebilen, sorunlara bilimsel zihniyetle yaklaşan, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi farklı dinlerin, dillerin, ırkların, kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı tarihi İpek Yolu’nun önemli bir kavşağı Gaziantep’te, “eğitim, araştırma ve yenilik” odaklı bir üniversite olmak amacıyla kurulmuştur.
İlk eğitim yılına Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde üçer bölümle başlayan üniversitemiz; 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında bu iki fakülteye yeni bölümler eklerken, bünyesine dahil olan Hukuk Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda da öğrenci alımlarına başlamıştır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi; özgürlük, adalet ve ahlak temelli eğitim veren, araştırma ve yenilik odaklı bir kurum olmayı hedeflemektedir. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, araştıran, sorgulayan, hukuka ve demokratik değerlere bağlı, dünyanın rekabetçi piyasalarında yer alacak bilgi ve beceriye sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz, bünyesinde üretilen bilimsel bilginin toplumla paylaşılması, tartışılması ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımın kazandırılması için tüm olanaklarını seferber etmektedir.