Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlanı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Hemşirelik Yüksek Lisans Programına 2014- 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

PROGRAMIN AMACI VE TANITIMI

Hemşirelik (Tezli) Yüksek Lisans Programı’nın amacı; hemşirelik alanında bilimsel kanıta dayalı ulusal ve uluslararası güncel hemşirelik literatürünü takip ederek, alanındaki bilgiye hâkim, bilimsel bilgiyi hemşireliğin uygulamaları yapılan alanlarında kullanabilen, hemşirelik araştırmaları yaparak bilimsel bilginin üretilmesine katkı sağlayabilen, araştırıcı, sorgulayıcı, evrensel bilim insanı niteliklerini haiz alanında uzman hemşireler yetiştirmektir. Programda teorisyen ve alanda çalışacak bilim adamı modeline uygun olarak, öğrencilerin hemşireliğin her alanında bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerinin bilimsel bir araştırma olarak yayın haline getirmeleri de amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda bu programı tamamlayan hemşireler, hemşirelik doktora programlarına da başvurabileceklerdir.

Programın Öğretim Dili Türkçe' dir. Program, hemşirelik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersler içermektedir. I. ve II. yarıyılda zorunlu ve seçmeli  (öğrencinin tercih edeceği hemşirelik alanları) dersler; III. ve IV. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülecektir. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 yerel kredi (en az 7 ders) alınması gerekmektedir. Seçmeli alan dersleri “İç Hastalıkları Hemşireliği”, “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği”, “Hemşirelik Esasları” ve “Halk Sağlığı hemşireliği” alanlarından birinden ve diğer seçmeli derslerden tercih edilecektir. Yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans tezini de seçmiş olduğu alan dersi içeriğine uygun olarak yapacaktır. Örneğin alan seçmeli Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersini alan bir öğrencinin tezi de cerrahi hemşireliği alanına uygun olacaktır.

Ders dönemini tamamlayan öğrencilerin yüksek lisans tezinden de başarılı olması gereklidir. Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Diploması” verilir.

HEMŞİRELİK LİSANSÜSTÜ PROGRAMI (TEZLİ) KONTENJANI

   

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

YATAY GEÇİŞ

Tezli

Tezli

Tezli

HEMŞİRELİK

30

 5

5

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Adayların 01 Eylül 2014  tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 1. Hemşirelik Yüksek Lisans programı Gaziantep’te  Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecektir.
 2. Hemşirelik Yüksek Lisans Programı için Yazılı Bilim Sınavı 5 Eylül 2014 saat: 14.00’da,  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Binası Hemşirelik Bölümü’nde yapılacaktır.
 3. Programa başvuruları kabul edilen adayların listesi 8-9 Eylül 2014 tarihinde ilan edilecektir. 
 4. Başvurular Online yapılıp, Programa kabul edilen adayların kesin kayıtları 16-17 Eylül 2014 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
 5. Dersler 22 Eylül 2014 tarihinde başlayacaktır.
 6. Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı 17-18-19 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
Hemşirelik Yüksek Lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır:

 1. Programa Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
 2. ALES’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(EA)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(EA) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

ÖĞRENİM ÜCRETİ

 1. Programda uygulanacak öğrenim ücreti, ders dönemi için 9.000 TL ve tez dönemi için 2.000 TL olmak üzere her biri taksitlendirilebilir.  Ders dönemi ve tez dönemi ödemeleri ilgili dönem başında belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
 2. Yüksek lisans programının I. ve II. Yarıyıl dönemlerindeki teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olan öğrenciler tez dönemine geçerler. Ancak I. ve II. Yarıyıl dönemlerindeki teorik ve uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersleri bir sonraki dönemde tekrar eder.
 3. Yüksek lisans programında ödemeler  taksitlendirilebilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans programı  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not döküm belgesi (Transkript)
 3. Ders içerikleri       

Bu belgeler 1 Eylül 2014 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir. Yatay geçiş yapmak isteyen yüksek lisans öğrencilerinin programa kabul durumu 8 Eylül 2014 günü kesinlik kazanacaktır. Kabul edilen adayların programa kesin kayıt durumları diğer adayların programına göre yürütülecektir.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Lisansüstü programa kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne 16-17 Eylül 2014  tarihlerinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı
 2. Not döküm belgesi aslı
 3. ALES belgesi
 4. 4 adet fotoğraf
 5. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 8. İkametgâh belgesi
 9. Online Başvuru Formu

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Aylin FİLİZ (Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreteri):  0 (342) 211 80 80 / 1516
Öğr. Gör. Kevser Sevgi ÜNAL:  0 (342) 211 80 80 / 1506
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR:  0 (342) 211 80 80 / 1502