Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları Başladı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları Başladı

 

 

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

PROGRAMLAR

YÜKSEK LİSANS

Yüksek
Lisans
Programlarına
Son
Başvuru
Tarihi

Doktora

Bütünleşik
Doktora

Doktora
Programlarına
Son
Başvuru
Tarihi

Tezli

Tezsiz

Uzaktan
Öğretim
(Tezsiz)

İktisat

20

10

11 Ağustos 2017

15

5

11 Ağustos 2017

İşletme

10

10

200

11 Ağustos 2017

5

1

11 Ağustos 2017

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

20

30

11 Ağustos 2017

5

1

7 Ağustos 2017

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

20

10

11 Ağustos 2017

2

1

11 Ağustos 2017

Klinik Psikoloji

10

40

5 Temmuz 2017

5

5 Temmuz 2017

Bağımlılık Psikolojisi

——

——

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

12

15 Haziran 2017

8

15 Haziran 2017

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

5

15 Haziran 2017

——

Özel Hukuk

10

11 Ağustos 2017

——

Kamu Hukuku

10

11 Ağustos 2017

——

 

AÇIKLAMA

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Online Başvuru: http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

İşletme Yüksek Lisans
İktisat Yüksek Lisans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;
4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Özel Hukuk Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
 4.  Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakatın %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 5. Yazılı Bilim Sınavı: 19 Haziran 2017 / Saat: 09.30
 6. Mülakat Tarihi:  19 Haziran 2017 / Saat 11.30

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Eğitim Fakültesi Mezunu olmak
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
 4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve sözlü mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 5. Mülakat Tarihi: 19 Haziran 2017 / Saat: 09.30

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

İşletme Doktora
İktisat Doktora
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

 1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA)’ten en az 80 puan almış olmak.
 3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 4. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.
 5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

a) Yazılı Bilim Sınavı: 09 Ağustos 2017 / Saat: 09.00
b) Mülakat Tarihi:  09 Ağustos 2017 / Saat 13.30

 1. Diğer Doktora Programlarında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

 1. Programa başvuracak öğrencilerin Klinik Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli yüksek lisans bölümü mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 4. Değerlendirme: 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

a) Yazılı Bilim Sınavı: 20 Haziran 2017 / Saat: 09.30
b) Mülakat Tarihi:  20 Haziran 2017 / Saat 11.30

 

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
ALIM KOŞULLARI

 1. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başvuran adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunu; Klinik Psikoloji Doktora programına başvuracak adayların Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
 2. Klinik Psikoloji lisansüstü programlarına özel öğrenci alınmayacaktır.
 3. Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programına 2017 – 2018 Güz döneminde öğrenci alınmayacaktır.
 4. Başvuruların Değerlendirilmesi: Değerlendirme Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programı için 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (EA), ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının (doktora programı için yüksek lisans not ortalaması) %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 5. Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 100 tam not üzerinden lisans not ortalamasının % 50’ si, yazılı bilim sınavının % 25’i ve sözlü mülakat notunun %25’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 6. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında Yazılı Bilim Sınavından 60, Klinik Psikoloji Doktora programında 70 puanın altına alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup,  19 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan mülakata giremeyeceklerdir.
 7. Mülakat tarihleri;

a) Yazılı Bilim Sınavı:
Tarih: 12 Temmuz 2017 Çarşamba  Saat: 13.00
Yer: sbe.hku.edu.tr adresinde daha sonra ilan edilecektir
b) Mülakat:
Tarih: 19 Temmuz 2017 Çarşamba Saat: 10.30
Yer: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü

 

 

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not Döküm Belgesi (Transkriptin Aslı)
 3. Ders İçerikleri
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Sadece yatay Geçiş yapacak öğrenciler için online başvuru formu

Not: Bu Belgeler 11 Ağustos 2017 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir. Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Programlar

Ücretler

İşletme Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

10.000 TL

İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz)

8.000 TL

İşletme Doktora

20.000 TL

İktisat Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans

10.000 TL

İktisat Doktora

20.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

10.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

20.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

10.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora

20.000 TL

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

20.000 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

30.000 TL

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

24.000 TL

Klinik Psikoloji Doktora

50.000 TL

ÖDEME ŞEKLİ

Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi

Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

Mali İşler Satın Alma Müdürlüğü
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay

Muhasebe

1810

1814

*EFT / Havale

1811

1815

*Borç Sorgulama

1812

1816

*Kredi Kartı İşlemleri

1813

1817

*Ücret İadesi

 

 

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 14-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
10. Online Başvuru Formu

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

 

İşletme Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Dilek YILMAZ – dilek.yilmaz@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili :1338

İktisat Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL gozde.tugan@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili :1328

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN – busra.oztekin@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili :1345

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Can ÖZCAN – can.ozcan@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili :1344

Özel Hukuk Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Mustafa Fikri GEMİCİ – mustafa.gemici@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili :1920

Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE – ftugrul.demirkale@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili :1919

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Ahmet AYAZ – ahmet.ayaz@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili : 1112

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Merve YILDIRIM SEHERYELİ – merve.seheryeli@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili :1121

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;

Pelin BULGUROĞLUpelin.fadiloglu@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 80 / Dahili :1400

A. Aykut AYDOĞDU – aaykut.aydogdu@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 80 / Dahili :1401

Erkan KİLE – erkan.kile@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 80 / Dahili :1402

Enstitü Direk Hat: (0 342) 211 80 90 veya (0 342) 211 80 91
Fax: (0342) 211 80 92