İstanbul Ü. ile Lisansüstü Programı

İstanbul Ü. ile Lisansüstü Programı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI

(Başvuru Süresi Dolmuştur)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Ortak Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans programına 2013- 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

ANABİLİM DALI                                            

TEZSİZ

LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK             

     150

ÖNEMLİ TARİHLER

Adayların 08 Eylül 2013 tarihine kadar  Online Başvuru Formu nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.

  1. Programlara kabul edilen adayların listesi 10 Eylül 2013 tarihinde ilan edilecektir.
  2. Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları 11-14 Eylül 2013 tarihleri arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Büyük Dere Cad. Doğuş Han No: 42 Şişli-Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
  3. Dersler 16 Eylül 2013 tarihinde başlayacaktır.

ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

1.     Başvuru için 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak yeterlidir.

2.     ALES ve lisans genel not ortalaması şartları aranmamaktadır.

3.     Lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat sınavının %50’esas alınacaktır.

4.     Programa kabul notunun en az 60 (altmış) olması gerekmektedir.

5.     Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

6.     Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

ÖĞRENİM ÜCRETİ: Toplam öğrenim ücreti 7.500 TL.’dir.  Peşin ödemelerde %5 indirim yapılmaktadır. Ayrıca ödemeler 10 aya  kadar taksitlendirilebilir.                                                                                                                                                  
Ödemeler Denizbank  IBAN NO :TR58 0013 4000 0054 5847 6000 10 nolu hesaba yatırılacaktır.

Programa kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Büyük Dere Cad. Doğuş Han No: 42 Şişli-Mecidiyeköy / İSTANBUL adresine 11-14 Eylül 2013 tarihlerinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1.     Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı

2.     Not döküm belgesi aslı

3.     4 adet fotoğraf

4.     İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

5.     Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

6.     Nüfus cüzdanı fotokopisi

7.     İkametgâh belgesi

8.     Online Başvuru Formu 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Büyük Dere Cad. Doğuş Han No: 42 Şişli-Mecidiyeköy / İSTANBUL

Tel: 0212 275 65 15