Değerlerimiz

HKU Tarihçesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi farklı dinlerin, dillerin, ırkların, kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı tarihi İpek Yolu’nun önemli bir kavşağı Gaziantep’te, “eğitim, araştırma ve yenilik” odaklı bir üniversite olarak hayat buldu.
İlk eğitim yılına Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde üçer bölümle başlayan üniversitemiz; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bu iki fakülteye yeni bölümler eklerken, Hukuk Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’na da öğrenci almaya başladı.
Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, araştıran, sorgulayan, hukuka ve demokratik değerlere bağlı, dünyanın rekabetçi piyasalarında yer alacak mezunlar vermeyi amaçlar. Üretilen bilimsel bilginin toplumla paylaşılmasına, tartışılmasına ve sorunların çözümü için tüm olanaklarını seferber eder.

Geleneksel değerlerden ilham alan evrensel kültürle bütünleşen geleceğe yön veren, uluslararası, disiplinler arası, inşacı ve yenilikçi bakış açısıyla, toplumsal sorunlara sürdürebilir çözümler getiren; araştırma faaliyetleri ve uluslararası işbirlikleriyle “bilim”, “kültür”, “sanat” ve “teknoloji” çalışmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen ve dünya sıralamasında da yer alan bir saygın üniversite olmak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Misyonu, bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişim düzeyinin yükselmesine katkıda bulunan; inşacı ve eleştirel düşünen, etik değerleri önemseyen, toplumsal sorunlara duyarlı, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, geleceğini tasarlayabilen, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve üstün nitelikli profesyoneller yetiştiren; uluslararasılaşma ve disiplinlerarasılaşma ilkeleri doğrultusunda, teknolojik imkânları en doğru biçimde kullanarak, yenilikçi, girişimci ve kendini yenileyen öğrencileri yetiştirmeye yönelik uygulama ağırlıklı bir eğitim-öğretim modeli sunan; kalite kültürünün sürdürülebilmesine yönelik akademik ve idari yönetim anlayışıyla farklılık oluşturan; araştırmalarıyla bilime, sanata ve kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayan bilimsel bilgi üreten kalite odaklıbir üniversite olmaktır.

Kalite Politikamız

Ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmek.

Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı görev edinmek, İnsan merkezci, sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek bölgenin önde gelen eğitim kurumu olmak.