Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlanı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGLAMLARI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.


Yüksek Lisans Programları ve Öğrenci Kontenjanları


ANABİLİM DALI

Program Türü

Alınacak öğrenci sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Yatay Geçiş

TOPLAM

Hemşirelik

Tezli

30

5

5

40

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tezli

15

5

5

25

Önemli Tarihler


SON BAŞVURU TARİHİ

31 TEMMUZ 2015

Adayların http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Yabancı uyruklu ve yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

YAZILI BİLİM SINAVI TARİHİ, SAATİ VE YERİ
04 AĞUSTOS 2015

 

Saat 14.00’da Sağlık Bilimleri Yüksekokulu binasında yapılacaktır.

PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI
06 AĞUSTOS 2015

KESİN KAYIT
10-14- AĞUSTOS 2015

Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır

DERS KAYITLARI
09-10-11 EYLÜL 2015

Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı alınması

14 EYLÜL 2015

Derslerin başlaması

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

  1. Hemşirelik Programına, Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
  2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
  3. ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
  4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
  6. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
1.     Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
2.     Yüksek lisans programlarında ödemeler taksitlendirilebilir.
Programlar ve Öğrenim Ücretleri

PROGRAMLAR 
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

12 500 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

15 000 TL

PROGRAMLAR
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

6.000 $

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

6.000 $

Başvuruların Değerlendirmesi
Tezli Yüksek Lisans Programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. Onaylı Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge) veya Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı
 2. Onaylı Lisans Transkripti aslı
 3. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi aslı
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 6. İkametgâh belgesi
 7. 6 adet fotoğraf
 8. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 9. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
 10. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
 11. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
 12. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
 13. Başvuru dilekçesi ve Online Başvuru Formu

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not döküm belgesi (Devam ettiği Yüksek Lisans Programının onaylı Transkripti)
 3. Ders içerikleri (Onaylı)

Bu belgeler 31 Temmuz 2015 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir. Yatay geçiş yapmak isteyen yüksek lisans öğrencilerinin programa kabul durumu 6 Ağustos 2015 günü kesinlik kazanacaktır. Kabul edilen adayların programa kesin kayıt durumları diğer adayların programına göre yürütülecektir.
İletişim

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Hatice YAKUT
T: +90 (342) 211 80 80 / 1507
e-posta: hatice.yakut@hku.edu.tr
Arş. Gör. Çağtay MADEN
+90 (342) 211 80 80 / 1535
e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR
t: +90 (342) 211 80 80 / 1502
e-posta: cigdem.kockar@hku.edu.tr
Öğr. Gör. Mehtap BUĞDAYCI
T: +90 (342) 211 80 80 / 1534
e-posta: mehtap.bugdayci@hku.edu.tr

Aylin FİLİZ
Enstitü Sekreteri
t: +90  (342) 211 80 80 / 1516
e-posta:  aylin.filiz@hku.edu.tr