Dış Ticaret Eğitimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

Dış ticaret son yıllarda küresel ekonomide önemli bir sektör haline gelmiştir. Gerek makro ölçekte ülke ekonomisi için gerekse mikro ölçekte firmalar için dış ticaretten fayda sağlamak ve başarılı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle bölgesinde dış ticaret fırsatları oldukça fazladır. Bu fırsatlardan faydalanabilmek için ise her anlamda eksikliklerin giderilmesi gerekir. Dış ticaret birçok alanda profesyonelliği şart koşan ve rekabetin kurallarına göre yürütülmesi için uzmanlık gerektiren bir sektör haline gelmiştir. Uzaktan eğitim şeklinde planlanan bu eğitim programıyla, üniversitemizin alanında uzman öğretim üyesi kadrosu eşliğinde, dış ticarete dair tüm bilgilerin eksiksiz ve uygulamalı bir şekilde verilmesi planlanmaktadır.

Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ

Program Koordinatörü

Dünya ülkeleri arasındaki ticaret her geçen yıl daha da artmaktadır. Küreselleşme sürecinin de gelişmesiyle ülke ekonomisinde önemli rolü olan dış ticaret sektöründe ise iş fırsatları sürekli artmaktadır. Bu nedenle programın temel amaçları şu şekilde sıralanabilir;

 • Eğitime katılacakların iş fikirlerini geliştirerek uluslararası pazarlara satışını sağlanmak,
 • Dış ticarete dair mevzuattan hukuki bilgilere, satıştan ödeme sistemlerine, devlet yardımlarına kadar birçok alanda uzmanlaşmış personel yetiştirmek,
 • Katılımcıları, firmaların dış ticaret departmanlarında çalışabilecek seviyeye getirerek iş bulma süreçlerini hızlandırmak,
 • Dış ticaret sektörünün geliştirilerek ülke ekonomisine fayda sağlamak

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programına;

 • Dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyenler,
 • Firmaların ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük, finans gibi birimlerinde çalışanlar ya da çalışmak isteyenler,
 • Yurtdışına mal satarak ya da yurtdışından mal satın alarak ticaret yapmak isteyenler,
 • Gümrük Müşavirliği ve dış ticaret alanında yapılacak sınavlara hazırlananlar,
 • Üniversite öğrencileri katılabilir.

Programa katılım için gerekli şartlar şu şekildedir;

 • Sertifika sınavına girmek için derslerin en az %70’ine katılım sağlamak, (dersler on-line yapılacağı için ders video kayıtları daha sonra da dinlenebilecektir. Önemli olan sınavdan önce %70’lik barajın geçilmesidir.)
 • Kayıt ücreti ve gerekli evrakları temin etmek,

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, alanında uzman ve dış ticarette deneyimli akademik kadro tarafından 60 saat üzerinden verilecektir.

SIRA DERS MODÜLÜ DERSİN SORUMLUSU DERS SAATİ
1 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ 14
2 Dış Ticarette Uluslararası İşletmecilik Prof. Dr. Mazlum ÇELİK 6
3 Dış Ticaret Pazarlaması Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ 6
4 Dış Ticaret Muhasebesi ve Finansmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus KILIÇ 12
5 Dış Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Aksoy YAVAŞ 6
6 Dış Ticarette Lojistik ve Taşımacılık Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇETİNDAŞ 6
7 Dış Ticarette Mesleki İngilizce Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇETİNDAŞ 6
8 Dış Ticarette Devlet Yardımları Cengiz HELVACIKARA 4
TOPLAM 60 SAAT

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programına katılabilmek için aşağıdaki evrakların posta yoluyla aşağıdaki adrese veya evrakların taratılarak mail yoluyla aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir

 • Kayıt formunu indiriniz
 • Nüfus cüzdan fotokipisi
 • Ödeme dekontu

Adres: Arş. Gör. Gözde Tuğan MERAL adına gönderilecektir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF İktisat Bölümü

Havaalanı Yolu Üzeri 8.km Şahinbey / Gaziantep

E-Posta: gozde.tugan@hku.edu.tr

* Kayıt ücreti 500 TL olup fiyata KDV dahildir.

** Hasan Kalyoncu Üniversitesi personeli ve öğrencilerine/mezun öğrencilerine  %10 indirim uygulanacaktır.

*** Firmalardan toplu katılım olursa (en az 5 kişi) %10 indirim uygulanacaktır.

Denizbank – TL
Hesap No 5458476-351
IBAN No TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Açıklama Dış Ticaret ve katılımcının TC numarası yazılmalıdır
Şube Gaziantep Ticari Merkez Şube

Programın sonunda gerçekleştirilecek on-line sınavda başarılı olan tüm katılımcılara Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü ve Program Koordinatör’ünün imzasıyla “Dış Ticaret Uzmanı” Sertifikası verilecektir.

Program Koordinatörü
Doç. Dr. İbrahim ÇÜTCÜ
Mail: ibrahim.cutcu@hku.edu.tr
Telefon: 0505 233 2606

Program Sekretaryası
Arş. Gör. Gözde Tuğan MERAL
Mail. gozde.tugan@hku.edu.tr
Telefon: 0533 217 2720

Program Uzaktan Eğitim Teknik Altyapı Sorumlusu
Sadık Seçkin
Mail: sadik.seckin@hku.edu.tr
Tlf: 0507 010 1515

INSTAGRAM  |  TWITTER