Üniversitemizde TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü bilgilendirme sunumu yaptı

Üniversitemizde TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü bilgilendirme sunumu yaptı

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü Hasan Kalyoncu Üniversitesini ziyaret etti ve üniversite öğrencilerine bilgilendirme sunumu yaptı.

İstatistik, çevremizde olup bitenleri sayılarla ifade etmede yardımcı olur. Geçmişi ve içinde bulunulan durumu sayısal yöntemlerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermeyi kolaylaştırır. İstatistikler geçmiş ile gelecek arasındaki sayısal köprü dür. Doğru kararlar verebilmek için doğru istatistiklere ihtiyaç vardır.

Öğrencilerin mezuniyet sonrasında çalışacakları kurum ve kuruluşlarda istatistik konusunda yapılacak çalışmalarda farkındalık ve politika oluşturması, karar alma sürecinde istatistik kullanımını artırma yönünde bir katkı sağlamaları amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesine ait bölümlerin öğrencileri dinledi.

İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji bölümü öğrencilerinin katıldığı toplantıda Bölge Müdürlüğü personeli, sunumlarda TÜİK in tanıtımı, TÜİK görev ve yetkileri, Bölge Müdürlüğümüzde kurulan Veri Araştırma Merkezi (VAM), Kurum resmi internet sayfası ve TÜFE konularını anlattı.